Dorota Walczyna-Bożek

Ukończyła filologię germańską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Translatoryczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracowała jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, gdzie specjalizowała się w nauczaniu praktycznym języka niemieckiego oraz wykładała historię literatury niemieckiej.

Po ukończeniu kursu w dziedzinie prawa i tłumaczeń prawniczych zdobyła na drodze egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości uprawnienia zawodowe i jest aktywna jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego, specjalizujący się w tłumaczeniach prawniczych, medycznych i technicznych.

Swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa wykorzystuje do pracy z klientem oraz zajmuje się prowadzeniem sekretariatu naszego prawnika partnerskiego, pomagając w koordynowaniu przebiegu spraw procedowanych w Niemczech.

W czasie wolnym podróżuje, czyta oraz tańczy salsę i bachatę.