Your Right Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 5000zł
Prezes Zarządu Anna Maria Fechner

organ rejestrowy SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU

KRS 0000837548

REGON 385908735
NIP 5842792754

Zdjęcia na stronie głównej:
1.SFIO CRACHO / Shutterstock
2.Dusan Petkovic / Shutterstock
Zdjęcie na podstronie "Blog":
SFIO CRACHO / Shutterstock
Zdjęcie na podstronie "Prawo Pracy"
yuttana Contributor Studio / Shutterstock