Prawo pracy

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Wypełnij formularz, a skontakujemy się z Tobą!

Zgłoszenie on-line

  • W przypadku otrzymania wypowiedzenia lub umowy rozwiązującej stosunek pracy nasz wirtualny asystent prawny daje Ci możliwość bezpłatnej weryfikacji Twoich roszczeń przez jednego z naszych prawników.

  • Jeszcze nic straconego!

    Już teraz możesz zweryfikować swoją sytuację wypełniając formularz, aby w razie otrzymania umowy rozwiązującej stosunek pracy mieć możliwość szybkiego działania.

Umowa o pracę a kodeks pracy w Niemczech

Kodeks pracy jest podobny do polskiego, z kilkoma, bardzo istotnymi z punktu widzenia pracownika, wyjątkami. Te regulacje, które odbiegają od znanych nam z Polski norm, mogą zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie, co w efekcie prowadzi do stresowych sytuacji. Warto zapoznać się z najpopularniejszymi problemami, aby móc na nie stosowanie reagować.

Zwolnienie chorobowe na wypowiedzeniu i wypowiedzenie umowy na zwolnieniu lekarskim w Niemczech

Pracownicy przebywający na wypowiedzeniu, którzy w tym właśnie czasie niefortunnie zachorowali, a stosunek pracy ustał w trakcie przybywania na zwolnieniu, mogą domagać się stosowanych świadczeń. Kiedy wrócisz do zdrowia, koniecznie zgłoś się do urzędu pracy. Jeśli po rozwiązaniu umowy o pracę, planujesz wrócić do Polski, pamiętaj, aby jeszcze przed wyjazdem poinformować kasę chorych o wcześniejszych dolegliwościach, jeśli zaniechasz tej czynności, możesz stracić prawo do zasiłku.

Niemiecki kodeks pracy dopuszcza zwolnienie pracownika, kiedy ten przebywa na zwolnieniu chorobowym, aby jednak wypowiedzenie było skuteczne, pracodawca musi mieć na uwadze kilka istotnych czynników, warunkujących jego zasadność. Przede wszystkim przed zwolnieniem chronione są kobiety w ciąży, rodzice przebywający na urlopie rodzicielskim i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zwolnienie z pracy przez niemieckiego pracodawcę — co dalej?

W Niemczech istnieją dwa rodzaje wypowiedzenia: zwyczajne i nadzwyczajne. Pierwszy przypadek to rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z kolei drugi to wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Im dłużej trwa stosunek pracy, tym dłuższy okres wypowiedzenia umowy. Warto jednak wiedzieć, że jeśli pracujesz w Niemczech dłużej niż 6 miesięcy lub firma, w której zostałeś zatrudniony, ma więcej niż 10 pracowników, jesteś pod szczególną ochroną przed wypowiedzeniem. To właśnie wtedy pracodawca musi uzasadnić zwolnienie pracownika z pracy. Jeśli masz wątpliwości, czy otrzymane wypowiedzenie jest wiążące prawnie, skontaktuj się z nami.

Aby zwolnienie pracownika z pracy było prawomocne, pracodawca musi postępować w zgodzie z kodeksem pracy. Przede wszystkim zwolnienie musi zostać przedłożone na piśmie — ustna forma nie jest w żaden sposób wiążąca. Jeśli wypowiedzenie nie jest ze skutkiem natychmiastowym, muszą zostać zachowane określone terminy. Okres wypowiedzenia warunkuje czas zatrudnienia pracownika i odpowiednie zapisy w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy.

Mając jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zasadności otrzymanego wypowiedzenia, działaj jak najszybciej. Im dłużej zwlekasz, tym mniejsze szanse na pozytywne zakończenie sprawy.

Jak zwolnić się z pracy w Niemczech?

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić tak samo po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Planując rozwiązanie umowy, musisz mieć na uwadze kilka ważnych punktów, jeśli ich nie dopilnujesz, musisz liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Wypowiedzenie zawsze składaj w formie pisemnej. Zwróć szczególną uwagę na wiążące obie strony terminy wypowiedzenia. Będzie ono obowiązywało dopiero w momencie dostarczenia pisma do pracodawcy. Jeśli planujesz wysłać je za pośrednictwem poczty, koniecznie weź pod uwagę czas, jaki jest potrzebny tej instytucji na doręczenie wypowiedzenia.

Działając w ten sposób, unikniesz sytuacji, w której rozwiązanie umowy przestanie być prawomocne lub zacznie funkcjonować zdecydowanie później, niż zakładałeś.

Ważne dokumenty