Pomoc prawna w razie zwolnienia z pracy w Niemczech

PRAWO PRACY

Ochrona zatrudnienia w Niemczech na gruncie niemieckiego kodeksu pracy

niemiecki pracodawca

Powództwo w sprawie o niesprawiedliwe zwolnienie

W Niemczech pracownicy są chronieni na mocy ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem (niem. Kündigungsschutzgesetz – KSchG) przed nieuzasadnionymi społecznie zwolnieniami.

Przepisy ustawy obowiązują, gdy stosunek pracy trwał nieprzerwanie ponad sześć miesięcy oraz dane przedsiębiorstwo zatrudnia ponad dziesięciu pracowników.

Prawo_pracy_grafika1
Prawo_pracy_grafika2

W przypadku otrzymania od niemieckiego pracodawcy wypowiedzenia, pracownik ma zazwyczaj dwie możliwości:

 • zaakceptowanie faktu rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę, co oznacza rezygnację z dochodzenia roszczeń
 • wniesienie do właściwego sądu pracy powództwa o ochronę zatrudnienia (niem. Kündigungsschutzklage).
 • Jaki czas na złożenie skargi?

  Decydując się na wniesienie roszczenia o niesłuszne zwolnienie należy pamiętać, że:

  Czas na złożenie skargi podczas okresu ochronnego zatrudnienia to trzy tygodnie (zgodnie z § 7 KSchG) od otrzymania pisemnego oświadczenia o utracie pracy.

  W przeciwnym razie wypowiedzenie jest uważane za skuteczne, niezależnie od tego czy było niezgodne z prawem. Dlatego konieczne jest regularne podejmowanie szybkich działań.

  Ocena zasadności roszczenia

  Aby ocenić czy dana sprawa ma szanse powodzenia, należy zebrać dokumenty dotyczące pracownika, w tym m.in. umowę o pracę i przesłać do specjalisty w dziedzinie niemieckiego prawa pracy.

  Jeśli prawnik uzna, iż pracownik ma zasadne roszczenia, po udzieleniu pełnomocnictwa, podejmie on odpowiednie kroki prawne.

  Szczególnie dla osób niemówiących po niemiecku pomoc adwokata może być bardzo przydatna, aby rozeznać się w kodeksie pracy i mieć rzetelnego przedstawiciela w negocjacjach.

  Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatną ocenę swojej sprawy

  Rozprawa

  Po otrzymaniu przez sąd pracy w wymaganym terminie powództwa o ochronę przed zwolnieniem, wyznacza on termin sprawy zazwyczaj w przeciągu 3-6 tygodni.

  Czas oczekiwania na rozprawę zależy od organizacji danego sądu. Niemiecki pracodawca otrzymuje wówczas powiadomienie z właściwego organu.

  Podczas rozprawy i w trakcie negocjacji pracownika reprezentuje zazwyczaj prawnik. W takim wypadku powód nie musi się stawiać osobiście na sprawie.

  Wyrok na korzyść pracownika

  Zasadniczym celem złożenia pozwu o ochronę przed zwolnieniem jest kontynuacja stosunku pracy.

  Jeżeli wyrok zapadnie na korzyść pracownika - tzn. pracodawca przegra proces sądowy - przedłożone wypowiedzenie umowy o pracę zostaje uznane za nieważne.

  Stosunek pracy będzie wtedy kontynuowany na dotychczasowych warunkach.

  Często przedmiotem powództwa są również zaległe wynagrodzenia, w tym:

 • należności obejmujące czas przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz
 • uprawnienia urlopowe, które mają szansę zostać zrekompensowane, a także
 • dobre referencje.
 • Ugoda

  Przed terminem rozprawy pełnomocnik kontaktuje się ze stroną przeciwną w celu podjęcia dyskusji na temat możliwych rozwiązań.

  Jeśli nie dojdzie do rozmów, ma miejsce tzw. posiedzenie pojednawcze, którego celem jest zawarcie porozumienia między stronami.

  Jeśli zostanie ono osiągnięte, dalsze spotkania w sądzie nie będą konieczne.

  Co dalej?

  W przypadku, gdy strona przeciwna nie będzie skłonna do negocjacji ugodowych, wówczas w sądzie zostaną przedstawione stanowiska obu stron wraz z dowodami oraz przedyskutowane możliwe rozwiązania.

  W sytuacji braku jednomyślnego toku sprawy, może zostać wyznaczony drugi termin rozprawy (zazwyczaj jest on odległy w terminie o ok. 3-6 miesięcy), jednak taka sytuacja rzadko ma miejsce.

  Sąd może wtedy powołać na świadka pracownika, a w przypadku braku ugody, zostaje wydany wyrok.

  Należy pamiętać, że od wyroku zarówno pracownik jak i pracodawca może się odwołać w stosownym terminie.

  Jednakże, zdecydowana większość wszystkich postępowań w sprawie ochrony przed wypowiedzeniem kończy się ugodą.

  Na mocy tego porozumienia następuje zakończenie stosunku pracy łączącego pracownika z pracodawcą.

  Pracownik otrzymuje również stosowne odszkodowanie, będące rekompensatą za utratę pracy.

  LEKSYKON WIEDZY

  Rozwiń treść poniżej

  Jesteś osobą, która została niesprawiedliwie potraktowana przez pracodawcę w Niemczech?

  W sytuacji otrzymania nieuzasadnionego zwolnienia kluczowe jest szybkie i skuteczne działanie.

  Gwarantujemy kompleksową pomoc i współpracę z niemieckim prawnikiem, który biegle porusza się w obszarze prawa pracy.

  Zapoznamy się z Twoim problemem oraz otrzymanymi dokumentami i jak najszybciej przedstawimy Ci możliwe do podjęcia kroki.

  Nie pozostawimy Cię bez wsparcia. Naszym celem jest znalezienie jak najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania, dlatego do każdej osoby podchodzimy w sposób indywidualny.

  Twoje potrzeby są dla nas priorytetem.