Formalności dla polskich pracowników w Niemczech – co musisz wiedzieć

Podejmując pracę na terenie Niemiec należy z największą uwagą i starannością  podejść do kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem i w żadnym zakresie ich nie bagatelizować. Z tego artykułu dowiesz się:

1. W jakim celu Polacy pracujący w Niemczech powinni wystąpić do Urzędu Skarbowego o wydanie numeru podatkowego,

2. Jak ważne jest obustronne podpisanie umowy od pierwszego dnia pracy albo aneksu w trakcie jej trwania.

3. Dlaczego NIE podpisywać dokumentów in blanco.

4. Dlaczego nie zawsze należy cieszyć się z wycofania wypowiedzenia.

Wystąp o wydanie numeru identyfikacji podatkowej

Niestety wciąż niewielu obcokrajowców wie, iż wraz z rozpoczęciem pracy w Niemczech należy wystąpić do Urzędu Skarbowego o wydanie numeru podatkowego (Steuernummer)[1] jeśli pozostaje się zameldowanym w swoim rodzimym kraju[2].

Wprawdzie zwykle na pasku płacowym od pracodawcy widoczna jest pierwsza klasa podatkowa, co może być mylące, to jednak na koniec roku pracownik jest rozliczany według klasy podatkowej nadanej przez Urząd Skarbowy, a gdy pracownik o taką nie wystąpi, jest automatycznie opodatkowywany według szóstej klasy.

Co więcej, w przypadku wypłacania pieniędzy zasądzonych przez sąd pracy, pracodawca również rozlicza pracownika według szóstej klasy podatkowej, jeśli ten nie przedstawi dowodu posiadania innego numeru identyfikacji podatkowej.

Zawsze pamiętaj o formie pisemnej

Kolejną, nie mniej ważną kwestią jest obustronne podpisanie umowy od pierwszego dnia pracy, a jeżeli w trakcie jej trwania zaszły zmiany co do wynagrodzenia, urlopu czy czasu pracy, należy bezwzględnie podpisać aneks (oczywiście po wcześniejszym przetłumaczeniu i zrozumieniu wskazanych dokumentów).

Wprawdzie ustne umowy są ważne, jednak bardzo trudne do udowodnienia w przypadku sporu. Analogicznie, powoływanie się na ustne uzgodnienia w kwestii urlopu (musi być widoczny na paskach płacowych) czy nadgodzin nierzadko okazuje się nieskuteczne w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym.

Niewielu pracowników jest świadomych faktu, iż nadgodziny muszą być pisemnie zlecone przez pracodawcę lub pracodawca musi je pisemnie zatwierdzić, aby można było skutecznie żądać ich wypłaty.

Podobnie, przepracowane godziny muszą być pisemnie zatwierdzone przez przełożonego, aby mogły stanowić dowód przed sądem pracy oraz powinny być widoczne na miesięcznym rozliczeniu od pracodawcy lub innym dokumencie (rejestrze godzin).

Nie podpisuj niewypełnionych dokumentów

Negatywne konsekwencje niesie ze sobą podpisywanie jakichkolwiek dokumentów in blanco, np. wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wniosków urlopowych, etc.

Często zdarza się, że przedsiębiorstwa wykorzystują te dokumenty, kiedy chcą zwolnić daną osobę i wówczas dochodzenie praw pracowniczych okazuje się bezskuteczne.

Co gorsza, nierzadko pracodawcy okazują te dokumenty podczas postępowania sądowego, co skazuje pracownika na przegraną.

Sprawdź swoje

wypowiedzenie za darmo

Pracodawca wycofał wypowiedzenie? Nie ciesz się zbyt szybko

Na koniec warto wspomnieć o nie tak rzadkiej sytuacji, kiedy pracodawca cofa pracownikowi wypowiedzenie z pracy. Radość w tym wypadku może okazać się przedwczesna, gdyż praktyka pokazuje, iż pracodawcy wykorzystują podpisane wypowiedzenia w późniejszym czasie, np. gdy pracownik przejdzie na zwolnienie lekarskie.

Zatem anulowanie wypowiedzenia bezwzględnie musi być każdorazowo udokumentowane i podpisane przez pracodawcę.

Podsumowując, od pierwszego dnia pracy, jak i w jej trakcie, należy egzekwować wszystkie prawem wymagane dokumenty, nie podpisywać pism, których się nie rozumie lub jakichkolwiek dokumentów in blanco. Jeśli sami nie zadbamy o swoje prawa, nikt nas w tym nie zastąpi. Pamiętajmy, nieznajomość prawa szkodzi, dlatego zawsze warto się edukować, choćby na naszym blogu.

Pobierz darmowy poradnik dla polaków pracujących w Niemczech


Zdjęcie użyte w grafice: AlexLMX / Shutterstock

[1] O nadanie numeru podatkowego można wystąpić on-line pod następującym linkiem: https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html

[2] Po zameldowaniu na terenie Niemiec automatycznie otrzymuje się dokumenty z Urzędu Skarbowego związane z nadaniem indywidualnego numeru podatkowego.