Prawo odstąpienia od umowy i pouczenie o odstąpieniu od umowy dla konsumentów

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyn w przeciągu 14 dni od jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia do umowy trzeba poinformować Your Right Sp. z o.o (ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk, e-mail: prawo pracy@yourright.net) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. za pośrednictwem listu, telefaksu lub wiadomości elektronicznej) o podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza nie jest to jednak wymagane.

Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed jego upływem.

Jeżeli żądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług podczas okresu odstąpienia od umowy, Your Right Sp. z o.o. może zgodnie z ustawą (§ 357 ust. 8 niemieckiego Kodeksu Cywilnego BGB) wymagać zapłaty odpowiedniej kwoty jako odszkodowania za usługi wyświadczone do momentu odstąpienia od umowy.

Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, Your Right Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci wszelkie wpłaty, jakie od Państwa otrzymali, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Your Right Sp. z o.o. Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej, jeśli usługi świadczone przez Your Right Sp. z o.o. zostały zrealizowane w pełni i ich realizacja rozpoczęła się podczas okresu odstąpienia, a Państwo przed realizacją usług potwierdzili wiedzę na temat utraty prawa do odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wypełnienia umowy z naszej strony.

Wzór – formularz odstąpienia od umowy

W przypadku woli odstąpienia od umowy należy wypełnić poniższy formularz i odesłać go do:

Your Right Sp. z o.o , ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk,
E-Mail: prawo-pracy@yourright.net