Oferta

Co zrobić w przypadku otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy?

Bez względu na przyczynę wypowiedzenia, pierwsze reakcje to zazwyczaj niemiłe zaskoczenie, stres, rozczarowanie.

Niemniej jednak należy pamiętać, że wiele zwolnień z pracy jest niezgodnych z przepisami lub w rzeczywistości nie było powodu do wypowiedzenia umowy.

Przy współpracy z niemieckim prawnikiem, powiemy Ci, jak możesz dochodzić swoich praw wobec pracodawcy. Jeśli zdecydujemy się na współpracę, będziemy z Tobą na każdym etapie. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie naszej oferty.

Pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie finansowania powództwa w prawie pracy

Nie ma powodu, aby ze względów finansowych rezygnować z dochodzenia swoich praw wynikających z prawa pracy. Jeśli masz problem związany z prawem pracy w Niemczech, skontaktuj się z nami bez wahania. Razem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie!

Dlaczego należy szybko działać?

Jeśli chcesz dochodzić swoich praw wobec pracodawcy, powinieneś się z tym pośpieszyć. Jeśli wypowiedzenie pracodawcy jest bezzasadne, czas na złożenie skargi podczas okresu ochronnego zatrudnienia to 3 tygodnie zgodnie z § 7 KSchG – w przeciwnym razie nie ma możliwości podjęcia dalszych działań przeciwko pracodawcy, niezależnie od tego czy wypowiedzenie było niezgodne z prawem.

Prawnik, z którym współpracujemy sprawdzi Twoje wypowiedzenie pod następującymi aspektami:

  • Sprawdzanie zasadności wypowiedzenia

  • Dalsze roszczenie o pracę / wniosek o odprawę

  • Dodatkowe korzyści powództwa - wypłata pozostałych należności

Gotowy dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na blog YourRight

Wypowiedzenie umowy w Niemczech a wniosek o odprawę

Zakończenie współpracy z konkretną firmą, to naturalna kolej rzeczy. Rozwiązanie umowy może wystąpić zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Niemieckie prawo pracy różni się nieco od polskiego, ponieważ nie przewiduje obowiązkowego wypłacania odprawy pieniężnej z powodów niedotyczących pracownika. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia w Niemczech. Co zrobić, kiedy dojdzie zwolnienia natychmiastowego w Niemczech?

Kwestia wypowiedzenia umowy w Niemczech wygląda podobnie do regulacji znanych z Polski. Istnieją dwa warianty, z których może skorzystać pracownik i pracodawca, czyli zwolnienie z zachowaniem z góry ustalonego terminu wypowiedzenia oraz w trybie natychmiastowym. Zwyczajowo stosuje się pierwszą formę zwolnienia, a wypowiedzenie w trybie natychmiastowym jest przewidziane na wyjątkowe okoliczności.

Okres wypowiedzenia umowy uzależniony jest przede wszystkim od czasu, jaki pracownik przepracował w danej firmie. Stosunek pracy może zostać wypowiedziany w terminie czterech tygodni, w piętnasty lub ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Jeśli wypowiedzenie jest po stronie pracodawcy, a stosunek pracy przekracza dwa lata, okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu. Pracowników w okresie próbnym obowiązują trochę inne zasady, a okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Wypowiedzenie nadzwyczajne, czyli ze skutkiem natychmiastowym, można wdrożyć tylko z wyjątkowo ważnych powodów, które sprawiają, że kontynuowanie pracy dla strony wypowiadającej staje się niemożliwe. W przypadku tradycyjnego zwolnienia nie zachodzi konieczność jego uzasadnienia. Sytuacja wygląda całkowicie inaczej, kiedy dochodzi do wypowiedzenia nadzwyczajnego — aby zostało uznane za prawomocne, musi zawierać powód, dla którego wypowiadający korzysta z tej formy.

Niemieckie wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech przez pracownika

Prawo do zwolnienia przysługuje tak samo pracodawcy, jak i pracownikowi. Każda ze stron jest zobowiązania do zachowania przepisów kodeksu pracy pod rygorem nieważności wypowiedzenia. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że wymówienie musi zachować formę pisemną. Oprócz tego, w wypowiedzeniu należy zawrzeć kilka najistotniejszych punktów, aby nie zachodziły żadne wątpliwości w związku z jego dostarczeniem.

Podstawowe informacje, które musi zawierać dokument, to data sporządzenia pisma oraz pełne dane pracownika i pracodawcy. Wypowiedzenie musi zostać zaopatrzone w nagłówek, informujący o tym, co zawiera dokument (KÜNDIGUNG). Nie można zapomnieć o zamieszczeniu daty, z którą stosunek pracy zostanie rozwiązany. Musi być to termin zgodny z obowiązującymi przepisami. Ostatnia rzecz, choć oczywista, zdarza się dosyć często. Podczas drukowania dokumentów, pracownicy bardzo często zapominają o złożeniu własnoręcznego podpisu.

Wniosek o odprawę pracowniczą — darmowa pomoc prawna dla Polaków w Niemczech

Jak już wcześniej zostało wspomniane, niemieckie prawo pracy nie przewiduje obowiązku wypłacenia zwalnianemu pracownikowi odprawy. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, w których firma zobligowana jest do dokonania wypłaty. Jeśli pracownik ma problem z dochodzeniem swoich praw, zawsze może skorzystać z darmowej pomocy prawnej.

Można też samodzielnie wypełnić stosowne dokumenty i dostarczyć je pracodawcy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że konieczne jest biegłe posługiwanie się językiem niemieckim.