Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie naszej oferty.

Zapoznaj się również z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami TUTAJ.

Your Right oferuje pomoc prawną w zakresie:

  • Ochrony przed wypowiedzeniem (przywrócenie zatrudnienia lub wypłata odszkodowania)

  • Pozyskania braku wypłaconych należności od pracodawcy (uwzględnione są z reguły: wynagrodzenie, urlop, zwolnienie lekarskie podczas zatrudnienia)

Dlaczego należy szybko działać?

Jeśli chcesz dochodzić swoich praw wobec pracodawcy, powinieneś się z tym pośpieszyć. Jeśli wypowiedzenie pracodawcy jest bezzasadne, czas na złożenie skargi podczas okresu ochronnego zatrudnienia to 3 tygodnie zgodnie z § 7 KSchG – w przeciwnym razie nie ma możliwości podjęcia dalszych działań przeciwko pracodawcy, niezależnie od tego czy wypowiedzenie było niezgodne z prawem.

Jakie są koszty finansowe?

Rozwiń tekst poniżej

Zastanawiasz się jakie rozwiązanie finansowania powództwa będzie najlepsze dla Ciebie?

Jak obliczane jest wynagrodzenie adwokatów w Niemczech?

Opłaty adwokackie uregulowane są ustawowo w Ustawie o Opłatach Adwokackich tzw. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Oblicza się je w odniesieniu do wartości przedmiotu sporu. Wysokości opłat ustalone na podstawie wartości przedmiotu sporu można znaleźć w tabeli opłat (załącznik 2 do RVG).

Jeżeli sytuacja dotyczy kwestii związanych np. z wypowiedzeniem, adwokat musi wiedzieć, o co dokładnie chodzi w danej sprawie, aby mógł on oszacować przewidywane koszty postępowania w Niemczech. Jednak warto wiedzieć, że kwota sporna zatwierdzona zostaje przez sąd dopiero po zakończeniu procedowania. Dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić jej wysokości.

Aby nasz prawnik partnerski mógł obliczyć przewidywaną kwotę sporu, będziemy potrzebować informacji o Państwa konkretnej sprawie. W tym celu prosimy o kontakt, a najlepiej o wypełnienie formularza i przesłanie dokumentów.

Prawnik, z którym współpracujemy sprawdzi Twoje wypowiedzenie pod następującymi aspektami

Law
  • Sprawdzanie zasadności wypowiedzenia

  • Dalsze roszczenie o pracę / wniosek o odprawę

  • Dodatkowe korzyści powództwa - wypłata pozostałych należności

Gotowy dowiedzieć się więcej?