Dlaczego powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem (prawie) zawsze się opłaca.

Wielu naszych klientów z początku niechętnie odnosi się do wstąpienia na drogę sporu sądowego. Ich wątpliwości zazwyczaj są jednak nieuzasadnione. Doświadczenie pokazuje, że powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem pawie zawsze kończą się korzystnie dla pracownika. Szczególnie w sytuacji, gdy yourRIGHT gwarantuje Ci neutralne pod względem ryzyka egzekwowanie Twoich praw.  

Wypowiedzenia bezzasadne z reguły

Przed sądem zdecydowana większość wypowiedzeń jest – bez względu na przyczynę – bezzasadna z reguły. W obliczu zagrożenia utraty pracy nie powinieneś rezygnować ze swoich praw. yourRIGHT udzieli Ci wsparcia do skutecznej obrony przeciw wypowiedzeniu ze strony pracodawcy. Nasi prawnicy wyegzekwują przed sądem Twoje prawa i roszczenia!  

Korzyść finansowaodprawa 

W ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem z reguły otrzymasz korzyść finansową. Po pierwsze dotyczy ona odprawy, która przysługuje Ci za utratę miejsca pracy. Zależnie od okoliczności

i danego przypadku, wynosi ona zazwyczaj od połowy do pełnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok zatrudnienia.

Korzyść finansowawypłata wynagrodzenia

Uwaga: najczęściej usłyszycie tylko o odprawie! Rozmaite kalkulatory dostępne w Internecie zazwyczaj obliczają jedynie wysokość odprawy. Często nie odzwierciedla to nawet połowy prawdy! Niemal zawsze przysługuje Ci także roszczenie o wypłatę wynagrodzenia do momentu zakończenia sporu o ochronę przed wypowiedzeniem. Procesy trwają przeciętnie od półtora do dwóch miesięcy. Dla Ciebie oznacza to np. dodatkową wypłatę pełnego wynagrodzenia przez kolejne dwa miesiące, mimo, że przez ten czas nie świadczyłeś pracy.

Z tego powodu wystąpienie przeciw wypowiedzeniu opłaca się nawet w przypadku krótkiego czasu zatrudnienia w danej firmie!

Przywrócenie reputacji

Wielu zwracających się do nas klientów otrzymało wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Powody są rozmaite. Zarzut często dotyczy np. nieusprawiedliwionej nieobecności na stanowisku pracy lub innego nagannego zachowania. Taki zarzut może trwale zaszkodzić Twojej reputacji. Podczas procesu często okazuje się, że doszło do nieporozumienia lub też pracodawca nie jest w stanie udowodnić, że dane zachowanie miało miejsce. W obu tych przypadkach skutek natychmiastowy nie wchodzi w grę! Nie pozwól, aby nieuzasadnione zarzuty obciążały Twoją reputację.

Lepsza perspektywa na nowe zatrudnienie dzięki świadectwu pracy

Przy zakończeniu stosunku pracy jako pracownik masz prawo otrzymać świadectwo pracy. Często jednak pracodawca zwleka z jego wystawieniem lub wystawia jedynie krótkie lub negatywne świadectwo pracy. Nie musi tak być! W ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem regularnie wnioskujemy o wystawienie świadectwa pracy. W ramach porozumienia niemal zawsze będzie ono życzliwe. Tym samym, podczas ubiegania się o nowe stanowisko, będziesz miał znacząco lepsze szanse na zatrudnienie niż ze złym świadectwem lub zupełnie bez niego.  

As w rękawie: kontynuacja zatrudnienia

Nie należy zapominać o jeszcze jednej okoliczności, na razie całkowicie pominiętej. W roszczeniach o ochronę przed wypowiedzeniem chodzi zawsze o kontynuację zatrudnienia. Najczęściej dochodzi jednak do porozumienia z pracodawcą, które zwykle obejmuje punkty omówione powyżej i potwierdza zakończenie stosunku pracy – wypowiedzenie z reguły trwale narusza zaufanie między pracownikiem a pracodawcą. W pojedynczych przypadkach zdarza się jednak, że po procesie sądowym pracodawca po prostu dalej zatrudnia danego pracownika. W takim przypadku zachowuje on dotychczasowe stanowisko i w dalszym ciągu otrzymuje swoje zwykłe wynagrodzenie. Jeżeli z kolei on nie ma już chęci do pozostawania na tym stanowisku, może oczywiście w dowolnej chwili sam złożyć wypowiedzenie.  

W razie wątpliwości nie wahaj się. Pozwól naszym prawnikom, aby sprawdzili Twoje wypowiedzenie i broń się przed utratą pracy! Egzekwuj swoje prawa! Jeszcze dziś prześlij yourRIGHT swoje dokumenty do kontroli

Photo: xtock / shutterstock.com