Dlaczego powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem (prawie) zawsze się opłaca.

Wielu naszych klientów z początku niechętnie odnosi się do wizji wstąpienia na drogę sądową. Jednak w większości przypadków ich wątpliwości są nieuzasadnione. Dlaczego? Z naszego doświadczenia wynika, że powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem prawie zawsze kończą się korzystnie dla pracownika! Warto przemyśleć takie rozwiązanie, zwłaszcza że z naszą pomocą egzekwując swoje prawa nic nie ryzykujesz.

Wypowiedzenie jest zwykle bezzasadne

Przed sądem zdecydowana większość wypowiedzeń jest – bez względu na przyczynę – bezzasadna. Dlatego zachęcamy, żeby w obliczu zagrożenia utraty pracy nie rezygnować ze swoich praw. W YOUR RIGHT udzielimy Ci niezbędnego wsparcia abyś skutecznie przeciwdziałał wypowiedzeniu ze strony pracodawcy. Prawnicy, z którymi współpracujemy mają duże doświadcznie w dochodzeniu przed sądem roszczeń związanych z prawem pracy.

Jak jest korzyść finansowa? – Po pierwsze, odprawa

W ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem z reguły otrzymasz korzyść finansową. Po pierwsze dotyczy ona odprawy, która przysługuje Ci za utratę miejsca pracy. W zależności od okoliczności i danego przypadku, wynosi ona zazwyczaj od połowy do pełnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok zatrudnienia.

Po drugie, wypłata wynagrodzenia!

Uwaga: najczęściej usłyszysz tylko o odprawie! Rozmaite kalkulatory dostępne w Internecie zazwyczaj obliczają jedynie wysokość odprawy. Często nie odzwierciedla to nawet połowy prawdy! Niemal zawsze przysługuje Ci także roszczenie o wypłatę wynagrodzenia do momentu zakończenia sporu o ochronę przed wypowiedzeniem. Procesy trwają przeciętnie od półtora do dwóch miesięcy. Co to oznacza dla Ciebie? To, że możesz liczyć na dodatkową wypłatę pełnego wynagrodzenia przez kolejne dwa miesiące, mimo, że przez ten czas nie świadczyłeś pracy.

Z tego powodu wystąpienie przeciw wypowiedzeniu opłaca się nawet w przypadku krótkiego czasu zatrudnienia w danej firmie!

Odzyskanie reputacji pracownika

Wielu zwracających się do nas klientów otrzymało wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Powody są rozmaite. Zarzut często dotyczy np. nieusprawiedliwionej nieobecności na stanowisku pracy lub innego nagannego zachowania. Taki zarzut może trwale zaszkodzić Twojej reputacji.

Jednak podczas procesu często okazuje się, że doszło do nieporozumienia lub też pracodawca nie jest w stanie udowodnić, że dane zachowanie miało miejsce. W obu tych przypadkach wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym nie powinno wchodzić w grę! Dlatego nie pozwól, aby nieuzasadnione zarzuty obciążyły Twoją reputację jak pracownika.

Lepsza perspektywa na nowe zatrudnienie dzięki świadectwu pracy

Przy zakończeniu stosunku pracy każdy pracownik ma prawo otrzymać świadectwo pracy. Często jednak pracodawca zwleka z jego wystawieniem. Zdarza się również, że wystawia się jedynie krótkie lub negatywne świadectwo pracy. Nie musi tak być!

Dlatego w ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem nasi prawnicy regularnie wnioskują o wystawienie świadectwa pracy. W ramach porozumienia niemal zawsze będzie ono życzliwe. Tym samym, podczas ubiegania się o nowe stanowisko, będziesz miał znacząco większe szanse na zatrudnienie, niż ze złym świadectwem lub zupełnie bez niego.  

As w rękawie: kontynuacja zatrudnienia

Nie należy zapomnieć o jeszcze jednej możliwości, celowo zostawionej na sam koniec. Dlaczego? Ponieważ nawet gdy celem powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem jest kontynuacja zatrudnienia, najczęściej dochodzi jednak do porozumienia z pracodawcą, które zwykle obejmuje punkty omówione powyżej i potwierdza zakończenie stosunku pracy. Dzieje się tak, dlatego, że wypowiedzenie z reguły trwale narusza zaufanie między pracownikiem, a pracodawcą.

W pojedynczych przypadkach zdarza się jednak, że po procesie sądowym pracodawca po prostu dalej zatrudnia danego pracownika. W takiej sytuacji pracownik zachowuje dotychczasowe stanowisko i w dalszym ciągu otrzymuje swoje zwykłe wynagrodzenie. Jeżeli pracownik nie wyraża chęci do pozostawania na danym stanowisku, może oczywiście w dowolnej chwili sam złożyć wypowiedzenie.  

Otrzymałeś wypowiedzenie i nie wiesz co robić? Pozwól sobie pomóc jeszcze dzisiaj. SKONTAKTUJ SIĘ z nami jak najszybciej, prześlij potrzebne dokumenty do oceny sprawy, a prawnicy, z którymi współpracujemy sprawdzą Twoje wypowiedzenie. Ocena sprawy jest całkowicie darmowa, więc nic nie tracisz. Gdy zdecydujesz się działać, będziemy Cię wspomagać we wszystkich kolejnych krokach prawnych.

Możesz również wypełnić krótki formularz, dostępny TUTAJ a my odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.


Photo: shutterstock.com / xtock