Jak napisać wypowiedzenie z pracy w Niemczech? Czym to się różni od złożenia polskiego wypowiedzenia?

Zmiana pracy jest naturalnym etapem rozwoju kariery. W dzisiejszych czas niewielu pracowników pozostaje związanych z jedną firmą przez wiele lat, dlatego umiejętności napisania wypowiedzenia jest wyjątkowo cenna. Prawo w Niemczech, podobnie jak w Polsce, zobowiązuje do przestrzegania kodeksu pracy, regulującego zasady zwolnienia.

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech? 

Każde wypowiedzenie musi mieć zachowaną konkretną formę, aby mogło zostać uznane za zasadne. Brak kluczowych elementów może prowadzić do licznych problemów związanych z odejściem z pracy, a w skrajnych przypadkach doprowadzi do sytuacji, w której zostanie uznane za nieważne. Na szczęście nie trzeba pamiętać o zbyt wielu rzeczach ani szczegółowo zaznajamiać się z kodeksem pracy. 

Najbardziej elementarną zasadą jest zachowanie formy pisemnej wypowiedzenia. Oznacza to, że rezygnacja pracy w formie ustnej informacji, wiadomości SMS czy maila jest niewystarczająca, co spowoduje, że wypowiedzenie zostanie uznane za bezzasadne. 

Dokument musi zawierać kilka istotnych punktów. Przede wszystkim należy  koniecznie zawrzeć w nim datę sporządzenia dokumentu. Nie mniej istotne są dane adresowe — zarówno firmy, jak i pracownika. Pismo musi posiadać stosowny nagłówek, czyli KÜNDIGUNG. W treści dokumentu trzeba uwzględnić okres wypowiedzenia oraz klarowną informację, kto i komu wypowiada stosunek pracy. W dobrym guście będzie formuła grzecznościowa na końcu wypowiedzenia oraz własnoręczny podpis.

Różnice między wypowiedzeniem składanym w Polsce

Tak naprawdę nie ma zbyt wielu rozbieżności w formie składania wypowiedzenia w Polsce i w Niemczech. Forma dokumentu jest do siebie bliźniaczo podobna. W naszym kraju często respektuje się wypowiedzenia złożone drogą elektroniczną. W treści trzeba także zawrzeć informację o rozpoczęciu umowy o pracę. Te dwie kwestie są charakterystyczne dla Polski i nie występują w Niemczech. 

Oprócz tego, inaczej regulowany jest okres wypowiedzenia umowy u naszych zachodnich sąsiadów. Przez pierwsze dwa lata trwania umowy o pracę, pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, po pięciu latach dwumiesięczny, a po ośmiu trzymiesięczny. Dla porównania, w Polsce, pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem współpracy wynosi miesiąc, po upływie trzech lat już trzy miesiące. 

Wypowiedzenie umowy w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym

Pracując w Niemczech, każdy zatrudniony może zwolnić się z pracy w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Najczęściej korzysta się z pierwszej opcji, która przewiduje okres wypowiedzenia. W sytuacjach szczególnych można złożyć wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym. Aby móc skorzystać z tego prawa, muszą wystąpić wyjątkowe okoliczności, które uniemożliwiają dalsze kontynuowanie współpracy. Może to być niewypłacone wynagrodzenie, mobbing, nieprzestrzeganie praw pracownika itp. 

W takiej sytuacji wypowiedzenie działa ze skutkiem natychmiastowym. Warto jednak pamiętać, że powinno zostać poprzedzone upomnieniem wystosowanym do pracodawcy. W piśmie rozwiązującym stosunek pracy nie trzeba podawać powodu zwolnienia. 

Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com