Rozliczenie z urzędem skarbowym jest obowiązkiem każdej osoby, która podjęła się pracy zarobkowej. Istotne jest, aby dopilnować wszystkich wiążących terminów i złożyć deklaracje podatkowe w wyznaczonym czasie. W przypadku wykonywania pracy na terenie Niemiec, konieczne będzie dostarczenie dokumentów, które będą świadczyły o dochodach, jakie przysługiwały pracownikowi za czas spędzony za granicą. 

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia?

Niemiecki pracodawca ma obowiązek wydać swojemu pracownikowi zaświadczenie podatkowe (nazywane Lohnsteuerbescheinigung — można uznać, że jest to odpowiednik polskiego PIT-11). Bez tego dokumentu nie będzie możliwości rozliczenia się z urzędem skarbowym, a co za tym idzie, pracownikowi nie przysługuje zwrot podatku. Należy mieć na uwadze, że zaświadczenie podatkowe zostanie wydane tylko i wyłącznie w przypadku pracowników, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu, a zaliczki na podatek odprowadzane są do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt).

Trochę inaczej wygląda sytuacja osób, które w danym roku podatkowym otrzymały wynagrodzenie zarówno za pracę w Niemczech, jak i w Polsce. Aby móc całościowo rozliczyć dochód, konieczne będzie dołączenie do zeznania dokumentu PIT-36 oraz załącznika PIT/ZG. 

W jakim terminie niemiecki pracodawca musi wydać zaświadczenie podatkowe?

Lohnsteuerbescheinigung jest zwykle wydawane najpóźniej do 28 lutego następnego roku. To właśnie na jego podstawie potwierdzona zostaje wysokość wynagrodzenia oraz zaliczek na podatek dochodowy, kościelny i solidarnościowy. Jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, od każdego z nich powinien otrzymać osobne Lohnsteuerbescheinigung. 

Zdarza się, że od pracownika wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów. Może to być zaświadczenie o zameldowaniu, kopia dowodu osobistego lub dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację rodzinną i zawodową. Dopiero wtedy, po dostarczeniu wszystkich potrzebnych zaświadczeń, zatrudniony może ubiegać się o zwrot podatku. Kwota, jaką otrzyma pracownik, jest uzależniona bezpośrednio od wysokości zarobków. 

Co zrobić w sytuacji, kiedy niemiecki pracodawca nie wydał zaświadczenia podatkowego?

Każdy pracodawca ma obowiązek wydać swojemu pracownikowi Lohnsteuerbescheinigung. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której nie dopilnował formalności, można napisać oficjalne pismo z prośbą o wydanie stosownych dokumentów. W większości przypadków na tym sprawa się kończy i pracownik otrzymuje potrzebne do rozliczenia zaświadczenia. 

Jeśli, mimo wystosowania odpowiedniego pisma, pracodawca unika odpowiedzialności, sprawę można skierować do firm, które w imieniu zatrudnionego zajmą się zaistniałym problemem i pomogą w uzyskaniu wszystkich potrzebnych dokumentów. 

Pozostaw komentarz