Wypadki drogowe mogą spowodować poważne szkody zarówno dla osób, jak i mienia. W sytuacji odniesienia szkód materialnych w wyniku wypadku komunikacyjnego w Niemczech, istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Niemieckie prawo zapewnia środki ochrony dla poszkodowanych, które mają na celu rekompensowanie poniesionych strat. Wypadek drogowy – co zrobić? Zgodnie z obowiązującym systemem, każdy kierowca zarejestrowany…

Czytaj więcej

Prawo do wynagrodzenia zyskuje każdy pracownik w momencie podpisania umowy o pracę, a pracodawca jest zobligowany do terminowej wypłaty należności. Jeśli pieniądze nie wpłynęły na konto, należy podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą je odzyskać. Im szybciej, tym większa szansa na pozytywne zakończenie sprawy. Pierwszym, a zarazem najbardziej elementarnym krokiem, jest pisemne wezwanie do zapłaty wysłane…

Czytaj więcej

Praca w Niemczech to szereg korzyści dla pracownika, które zdają się przyciągać wielu Polaków do pracy za granicą. Niestety zdarzają się też problemy, które bywają znacznie bardziej uciążliwe, niż w przypadku osób pracujących w rodzimym kraju, bo nieznajomość swoich praw i obowiązków skutecznie utrudnia walkę o należne świadczenia. Jedną z bardziej patowych sytuacji, w jakiej…

Czytaj więcej

Ubezpieczenie ochrony prawnej to najszybsza forma finansowania procesu przed sądem pracy, choć oczywiście może mieć o wiele szersze zastosowanie (np. ochrona prawna dla kierowców czy też z zakresu odszkodowań). Wprawdzie dzięki złożeniu wniosku o pomoc procesową (Prozesskostenhilfe) też możemy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych, jednak jest to proces dość złożony i czasochłonny. Natomiast podanie numeru…

Czytaj więcej

Wielu Polaków pracujących w Niemczech błędnie sądzi, że niemieckiemu pracodawcy nie wolno wystawić wypowiedzenia z pracy podczas gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym. Jednak trzeba wiedzieć, że prawo w Niemczech dopuszcza taką praktykę. Na szczęście można temu skutecznie przeciwdziałać, a nawet wystąpić o należną odprawę. W artykule poruszamy kwestie: Dotrzymanie terminu 21 dni na podjęcie…

Czytaj więcej
Leihfirma

Leihfirma, czyli agencja pracy tymczasowej to bardzo popularna w Niemczech forma pośrednictwa pracy. Powstała w wyniku dużego zapotrzebowania na niemieckim rynku pracy na pracowników tymczasowych z odpowiednimi kwalifikacjami. Korzystają z takiej możliwości zatrudnienia firmy z różnych branż (motoryzacyjna, elektryczna, budowlana), które odnotowują sezonowe wzrosty zamówień. Na ten okres muszą zwiększać swoje załogi. Całoroczne utrzymywanie pracownika…

Czytaj więcej

Podejmując pracę na terenie Niemiec należy z największą uwagą i starannością  podejść do kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem i w żadnym zakresie ich nie bagatelizować. Z tego artykułu dowiesz się: 1. W jakim celu Polacy pracujący w Niemczech powinni wystąpić do Urzędu Skarbowego o wydanie numeru podatkowego, 2. Jak ważne jest obustronne podpisanie umowy od…

Czytaj więcej
Upadłość pracodawcy a odpowiedzialność za wynagrodzenie

Niestabilna sytuacja gospodarcza na świecie, coraz wyższe koszty utrzymania firm i niepewna przyszłość przekładają się na lawinowo ogłaszane upadłości. Niemiecka gospodarka, mimo że stosunkowo stabilna, przechodzi przez takie same trudności jak reszta świata i należy się spodziewać, że wiele przedsiębiorstw nie wytrzyma kryzysu. Niewypłacalność firmy to najczęstszy powód ogłoszenia przez nią upadłości. Kolejny, to konieczność…

Czytaj więcej

W Niemczech pracownik może otrzymać dwa rodzaje wypowiedzenia: – Ordentliche Kündigung (wypowiedzenie zwyczajne) oraz – Ausserordentliche Kündigung (wypowiedzenie nadzwyczajne) Ordentliche Kündigung (wypowiedzenie zwyczajne – Kündigung po niemiecku) Ze standardowym wypowiedzeniem mamy do czynienia w sytuacji, w której najprawdopodobniej został zachowany umowny bądź ustawowy okres wypowiedzenia[1]. Wniesienie pozwu przeciwko zwyczajnemu wypowiedzeniu jest zatem zasadne tylko w…

Czytaj więcej