Wypadek w pracy ma zawsze nieprzyjemne konsekwencje. Wyklucza na kilka dni, a czasem miesięcy, z czynności zawodowych, a czasem prowadzi do trwałych urazów, odczuwanych w przyszłości. Poszkodowany może ubiegać się o odpowiednie świadczenia, które czasowo zastąpią wypłatę. Jak ubiegać się o odszkodowanie i kto ma do niego prawo? Skutki wypadku w pracy Najdotkliwszym czynnikiem jest…

Czytaj więcej

Układy zbiorowe pracy to istotne narzędzie regulacji relacji między pracodawcami a pracownikami oraz organizacjami związkowymi w Niemczech, tworzące równowagę interesów. Istnieją liczne korzyści dla pracownika wynikające z niemieckich układów zbiorowych pracy. Czym są układy zbiorowe pracy? Układy zbiorowe pracy, zwane Tarifverträge, są umowami regulującymi prawa i obowiązki stron układu. Obejmują one zapisy dotyczące treści oraz…

Czytaj więcej

Wypadki drogowe mogą spowodować poważne szkody zarówno dla osób, jak i mienia. W sytuacji odniesienia szkód materialnych w wyniku wypadku komunikacyjnego w Niemczech, istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Niemieckie prawo zapewnia środki ochrony dla poszkodowanych, które mają na celu rekompensowanie poniesionych strat. Wypadek drogowy – co zrobić? Zgodnie z obowiązującym systemem, każdy kierowca zarejestrowany…

Czytaj więcej

Prawo do wynagrodzenia zyskuje każdy pracownik w momencie podpisania umowy o pracę, a pracodawca jest zobligowany do terminowej wypłaty należności. Jeśli pieniądze nie wpłynęły na konto, należy podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą je odzyskać. Im szybciej, tym większa szansa na pozytywne zakończenie sprawy. Pierwszym, a zarazem najbardziej elementarnym krokiem, jest pisemne wezwanie do zapłaty wysłane…

Czytaj więcej

Praca w Niemczech to szereg korzyści dla pracownika, które zdają się przyciągać wielu Polaków do pracy za granicą. Niestety zdarzają się też problemy, które bywają znacznie bardziej uciążliwe, niż w przypadku osób pracujących w rodzimym kraju, bo nieznajomość swoich praw i obowiązków skutecznie utrudnia walkę o należne świadczenia. Jedną z bardziej patowych sytuacji, w jakiej…

Czytaj więcej

Ubezpieczenie ochrony prawnej to najszybsza forma finansowania procesu przed sądem pracy, choć oczywiście może mieć o wiele szersze zastosowanie (np. ochrona prawna dla kierowców czy też z zakresu odszkodowań). Wprawdzie dzięki złożeniu wniosku o pomoc procesową (Prozesskostenhilfe) też możemy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych, jednak jest to proces dość złożony i czasochłonny. Natomiast podanie numeru…

Czytaj więcej