Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku pracy w Niemczech? Zaufaj specjalistom

Wypadek w pracy ma zawsze nieprzyjemne konsekwencje. Wyklucza na kilka dni, a czasem miesięcy, z czynności zawodowych, a czasem prowadzi do trwałych urazów, odczuwanych w przyszłości. Poszkodowany może ubiegać się o odpowiednie świadczenia, które czasowo zastąpią wypłatę. Jak ubiegać się o odszkodowanie i kto ma do niego prawo?

Skutki wypadku w pracy

Najdotkliwszym czynnikiem jest niezdolność do dalszej pracy, która w oczach wielu pracowników w konsekwencji prowadzi do utraty środków utrzymania. Obawa o swoją przyszłość i dalszą karierę zawodową jest nieuzasadniona, ponieważ każdemu poszkodowanemu przysługuje prawo do odpowiednich świadczeń. Bezpieczeństwo finansowe zapewnia pracodawca — wypłaca pełne wynagrodzenie do 6 tygodniu od momentu udania się na zwolnienie lekarskie. Jeśli pracownik wymaga dłuższego okresu rekonwalescencji, pieniądze wypłacane są z kasy chorych (po uprzednim złożeniu wymaganych zaświadczeń). 

Świadczenia ubezpieczeniowe i odszkodowanie od pracodawcy

Świadczenia wypłacane z tytułu ubezpieczenia obejmują wszystkie podstawowe aspekty związane z rekonwalescencją:

  • koszty leczenia i rehabilitacja powypadkowa,
  • renta wypadkowa,
  • dopłata do kosztów leczenia i opieki, jeśli pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pracownik, który uważa, że uległ wypadku z winy pracodawcy, może ubiegać się o odszkodowanie. Podstawą do wypłaty zadośćuczynienia jest prawo cywilne, które jasno określa, w jakich sytuacjach można otrzymać pieniądze:

  • zranienie ciała,
  • utrata zdrowia fizycznego lub psychicznego,
  • ograniczenie wolności pracownika,
  • wpływ na samostanowienie seksualne. 

W oczach pracownika, odszkodowanie po wypadku zawsze będzie mu należne. Niestety, sądy w Niemczech bardzo rzadko orzekają o winie pracodawcy. Ponadto, to po stronie pracownika pozostaje konieczność udowodnienia zaistniałej sytuacji. Wielu poszkodowanych rezygnuje z dochodzenia swoich praw, ponieważ nie chcą samodzielnie walczyć w sądzie. Można jednak skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmą się niezbędnymi formalnościami. 

Lekarz orzecznik ubezpieczenia wypadkowego

Jeśli pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w trakcie pracy, a niezdolność do pełnienia dalszych obowiązków zawodowych jest dłuższa niż tydzień, powinien zgłosić się do lekarza orzecznika ubezpieczenia wypadkowego. Do takiej osoby należy również zgłosić się w sytuacji, która wymaga korzystania z leków i środków pomocniczych, takich jak: kule, protezy i laski, a także w przypadku ponownego zachorowania spowodowanego skutkami wypadku. W zależności od doznanych obrażeń orzecznik kieruje pacjenta do odpowiedniej placówki medycznej. Cały proces rekonwalescencji także podlega kontroli orzecznika. 

Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com