Czy można pozwać niemieckiego pracodawcę w polskim sądzie?

W dobie globalizacji coraz częściej zdarza się, że osoby mieszkające w Polsce pracują dla firm zagranicznych, w tym również z Niemiec. W przypadku konfliktu między pracownikiem a niemieckim pracodawcą pojawia się pytanie, czy możliwe jest skierowanie sprawy do polskiego sądu.

W tym artykule wyjaśniamy jakie warunki musi spełniać dana sprawa, żeby mogła trafić do sądu polskiego oraz kiedy sprawa należy do właściwości sądu niemieckiego, a także czego nie należy się obawiać w razie sporu z niemieckim pracodawcą.

Skierowanie sprawy do polskiego sądu

Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, obywatele polscy mają prawo składać pozwy przeciwko pracodawcom zagranicznym, w tym również z Niemiec. Istnieją jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby sprawa mogła być rozpatrywana przez polski sąd:

  • pracodawca ma siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • praca zazwyczaj jest, była, bądź miała być wykonywana na terenie RP.

Co jednak w przypadku, gdy powyższe warunki nie zostały spełnione?

Właściwość sądu

Kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest ustalenie właściwości sądu. Decydujące w tej kwestii jest zazwyczaj miejsce zamieszkania pozwanego, miejsce świadczenia pracy oraz umowa o pracę zawarta między stronami (strony mogą ustalić sąd właściwy miejscowo w przypadku sporu).

Jeśli praca była wykonywana na terenie Niemiec, to niemieckie przepisy prawne będą miały zastosowanie do ewentualnego procesu sądowego. W takiej sytuacji sprawa powinna być kierowana do sądu pracy w Niemczech, właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy.

W przypadku naruszenia postanowień umowy o pracę przez niemieckiego pracodawcę, warto skonsultować sprawę z niemieckim prawnikiem. Będzie on w stanie ocenić zasadność roszczeń, szanse na powodzenia sprawy oraz określi kolejne kroki procedowania.

Należy pamiętać, że istnieją określone terminy, których należy bezwzględnie przestrzegać. W przypadku wypowiedzenia jest to 21 dni, aby jemu przeciwdziałać. Po tym okresie nie ma już możliwości podjęcia działań, nawet jeśli zwolnienie jest nieuzasadnione.  

Sprawdź swoje
wypowiedzenie za darmo

Brak znajomości języka i trudna sytuacja finansowa

Dla wielu Polaków pracujących w Niemczech barierą w dochodzeniu swoich praw może być brak znajomości języka niemieckiego. Jednak nie należy rezygnować z tego powodu, ponieważ nasza firma oferuje wsparcie w języku polskim. Nasz zespół posiada kompetencje w tłumaczeniach polsko-niemieckich, co umożliwia skuteczną komunikację zarówno z prawnikiem, jak i klientem.

W Niemczech korzystanie z usług kancelarii adwokackich jest odpłatne przez klienta, jednak w przypadku trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z kosztów  adwokackich – tzw. Prozesskostenhilfe. Warunkiem koniecznym uzyskania takiego zwolnienia jest szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Podsumowując, w przypadku sporu z niemieckim pracodawcą zawsze warto skonsultować się ze specjalistą z dziedziny niemieckiego prawa pracy, który będzie w stanie udzielić odpowiednich porad i wskazać najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Procesowa pomoc finansowa w Niemczech (Prozesskostenhilfe) – komu przysługuje?

Wynajęcia adwokata w Niemczech to duży koszt. Dochodzenie swoich roszczeń bez przedstawiciela prawnego jest trudne, a czasem wręcz niewykonalne. Jeśli jesteś Polakiem pracującym w Niemczech i potrzebujesz skorzystać z pomocy prawnika, upewnij się czy przysługuje Ci zwolnienie z kosztów procesowych.

Obrazek wyróżniający: utworzono przez YOUR RIGHT z wykorzystaniem zdjęcia z shutterstock.com / ViDI Studio