Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od niemieckiego pracodawcy?

Praca w Niemczech to szereg korzyści dla pracownika, które zdają się przyciągać wielu Polaków do pracy za granicą. Niestety zdarzają się też problemy, które bywają znacznie bardziej uciążliwe, niż w przypadku osób pracujących w rodzimym kraju, bo nieznajomość swoich praw i obowiązków skutecznie utrudnia walkę o należne świadczenia. Jedną z bardziej patowych sytuacji, w jakiej może znaleźć się pracownik, jest brak wynagrodzenia lub wypłata tylko jego części.

Jak skutecznie walczyć o swoje prawa? Wystosuj do pracodawcy upomnienie!

Pracownik, który zaobserwował, że w jego firmie dzieje się coś niepokojącego, a pracodawca unika wypłaty należnego mu wynagrodzenia, powinien interweniować natychmiast. Im dłużej będzie zwlekał, tym mniejsza szansa na odzyskanie należnych mu pieniędzy. Odpowiednie kroki warto podjąć jak najszybciej, bez względu na argumenty, jakie wytacza pracodawca. Trzeba pamiętać, że problemy finansowe firmy w żaden sposób nie powinny wpłynąć na przekazanie pracownikowi jego wynagrodzenia.

Nie należy też wierzyć zapewnieniom, że zaległości zostaną nadpłacone w późniejszym czasie. Bez względu na to, czy zatrudniony nie otrzymał wcale wynagrodzenia, czy wypłacona została tylko część pieniędzy, należy dochodzić swoich praw.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, to pisemne upomnienie kierowane do pracodawcy. Struktura dokumentu jest prosta , nie można jednak pominąć żadnego elementu, aby można było uznać go za wiążący. Istotne jest zawarcie terminu, w którym powinno zostać wypłacone wynagrodzenie oraz wysokość zaległej sumy. Zdarza się, że zbiorowe układy pracy (niem. Tarifverträge) określają, w jakim czasie można takie pismo wystosować.

Jeśli pracownik nie zastosuje się do wskazanych ram czasowych, może okazać się, że straci należne mu pieniądze. Upomnienie powinno zostać nadane listem poleconym, aby w razie dalszych problemów mieć potwierdzenie, że pracodawca odebrał dokumenty.

Pracodawca nie zareagował? Skorzystaj z sądowego nakazu zapłaty.

Zanim jednak pracownik zdecyduje się na skorzystanie z takiej formy ponaglenia, warto najpierw zorientować się, czy pieniądze, o które walczy, są mu prawnie należne. W tym celu należy sprawdzić zapisy w umowie o pracę oraz zbiorowych układach pracy, a także wziąć pod uwagę przepracowany czas, wynagrodzenie za nadgodziny, urlop i inne dodatki do pracy. Należy zawsze pamiętać, że posiadanie odpowiedniej dokumentacji jest kluczowe. Będą to m.in.:

  • umowa o pracę,
  • pokwitowania odbioru wypłat,
  • ewentualne korespondencje e-mailowe czy
  • inne dowody na istnienie umowy o pracę.

Jeśli upomnienie wysłane do pracodawcy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sprawę należy skierować do adwokata lub firmy, zajmujących się prawem pracy, aby w imieniu pracownika została wniesiona skarga — w tym przypadku również wiążące będą terminy, dlatego nie należy zwlekać.

Taki ekspert może pomóc w przeanalizowaniu praw pracownika, przygotować dokumentację i będzie  reprezentować klienta w negocjacjach z pracodawcą. Jeśli pismo wzywające do zapłaty oraz próby negocjacji okażą się bezowocne, właściwe będzie zgłoszenie sprawy do sądu pracy. Trzeba pamiętać, że procedura sądowa może być czasochłonna i kosztowna, dlatego konieczne będzie dobranie odpowiedniej strategii i zasięgnięcie porady niemieckiego prawnika specjalizującego się w prawie pracy.

W przypadku, gdy brak wynagrodzenia powoduje trudności finansowe, warto sprawdzić, czy można ubiegać się o wsparcie finansowe. W Niemczech istnieją programy pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (Prozesskostenhilfe). Dodatkowo, w YOUR RIGHT oferujemy rozpoczęcie procedury sądowej bez konieczności wkładu własnego.

Sprawdź swoje wypowiedzenie za darmo

Czy pracownik może pozostać w domu?

Kiedy pracodawca ignoruje każdą formę wezwania do wypłaty wynagrodzenia, poszkodowany może pozostać w domu, zachowując tym samym prawo do swojego wynagrodzenia. Firma zobowiązana jest do wypłacenia za ten czas pieniędzy zupełnie tak, jak w przypadku świadczenia pracy.

Zanim jednak pracownik zdecyduje się na podjęcie tego kroku, powinien swoją sytuację skonsultować z adwokatem, gdyż w tej kwestii, konieczne będzie zwrócenie uwagi na kilka istotnych szczegółów. Podpowiadamy, że taka opcja istnieje tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pracodawca zalega przynajmniej z dwoma wypłatami, a ponadto poszkodowany zobowiązany jest zgłosić swoją nieobecność odpowiednio wcześnie, wraz z podaniem ram czasowych, kiedy nie będzie świadczył pracy.

Obrazek wyróżniający: canva.com oraz shutterstock.com / Ivanko80