Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od niemieckiego pracodawcy?

Prawo do wynagrodzenia zyskuje każdy pracownik w momencie podpisania umowy o pracę, a pracodawca jest zobligowany do terminowej wypłaty należności. Jeśli pieniądze nie wpłynęły na konto, należy podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą je odzyskać. Im szybciej, tym większa szansa na pozytywne zakończenie sprawy. 

Dlaczego pracodawca nie płaci?

Na samym początku należy zaznaczyć, że bez względu na powody, które zostaną przedstawione pracownikowi, każdy zatrudniony ma prawo do wynagrodzenia. Problemy z płynnością finansową firmy nie powinny wpłynąć na terminową wypłatę należności. Nie należy też wierzyć zapewnieniom, że zaległości zostaną nadpłacone w późniejszym czasie. Im później pracownik zareaguje na zaistniałą sytuację, tym mniejsza szansa na odzyskanie pieniędzy. 

Brak wypłaty na koncie to zawsze niekomfortowa sytuacja, która prowadzi do utraty środków do życia. Na szczęście prawo jest po stronie pracownika i zdecydowana większość spraw zostaje rozpatrzona na jego korzyść. 

Jakie kroki powinien podjąć pracownik?

Bez względu na to, czy zatrudniony nie otrzymał wcale wynagrodzenia, czy wypłacona została tylko część pieniędzy, należy dochodzić swoich praw. Nawet w sytuacji, kiedy pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, należy mu się zapłata za cały okres pracy. 

Pierwszym, a zarazem najbardziej elementarnym krokiem, jest pisemne wezwanie do zapłaty wysłane do pracodawcy. Warto w nim zamieścić ilość przepracowanych godzin oraz miejsce i funkcję, jaką w tym czasie spełniał pracownik. Pismo powinno również zawierać dokładną kwotę pieniężną, z którą zalega firma. Oprócz tego, w treści powinno się uwzględnić termin zapłaty — zwykle przyjmuje się okres dwóch tygodni — oraz numer rachunku pracownika. Dokument należy wysłać listem poleconym. Dzięki temu, nawet w sytuacji, kiedy pracodawca zignoruje wezwanie, zatrudniony będzie mógł potraktować potwierdzenie odbioru jako dowód w sądzie. 

Niestety w wielu przypadkach takie działania okazują się nieskuteczne, a bariera językowa często utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia, dalszą komunikację. 

Przekaż sprawę prawnikowi

Kiedy wezwanie do zapłaty nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i pracodawca w dalszym ciągu zwleka z wypłatą wynagrodzenia, najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do prawnika. Specjalista z zakresu prawa pracy może w imieniu zatrudnionego dochodzić jego praw zarówno przed sądem, jak i uzyskać porozumienie bez konieczności wytaczania procesu. 

Decydując się na zasięgnięcie pomocy prawnika, który z poszkodowanym pracownikiem będzie rozmawiał w języku polskim, można całkowicie wyeliminować problem bariery językowej. Nawiązanie współpracy będzie pomocne także w przypadku zaległości w wypłacie należności za nadgodziny czy ekwiwalentu za urlop. 

Źródło grafiki: unsplash.com