Zwolnienie w trakcie chorobowego w Niemczech. 5 rzeczy, o których możesz nie wiedzieć.

Otrzymanie wypowiedzenia podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim może być sporym zaskoczeniem dla Polaków świadczących pracę na terenie Niemiec. Wbrew powszechnemu przekonaniu owe praktyki są dopuszczalne w niemieckim prawie, dlatego warto przygotować się na taką okoliczność.

W niniejszym artykule skupimy się jednak nie na samym przeciwdziałaniu wypowiedzeniu w okresie zwolnienia lekarskiego1, ale na kwestiach formalnych, których niedopełnienie może skutkować podważeniem zwolnienia wystawionego przez lekarza.

1. Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy

Wprawdzie od 1 stycznia 2023 zwolnienia lekarskie wystawiane przez lekarza na terenie Niemiec powinny automatycznie trafiać do pracodawcy drogą elektroniczną to jednak niestety nie we wszystkich landach ten system działa sprawnie.

Może się zdarzyć, że taki dokument nie dotrze do firmy, która z kolei odmówi wypłaty za niezdolność do pracy w okresie pierwszych 6 tygodni. Zatem, w przypadku wątpliwości, warto mimo wszystko poprosić lekarza o kopię zwolnienia lekarskiego, a następnie samodzielnie wysłać je do pracodawcy oraz do właściwej kasy chorych. Bezwzględnie trzeba zrobić to za potwierdzeniem odbioru, zostawiając sobie kopię.

Nierzadkim błędem popełnianym przez Polaków pracujących w Niemczech jest przeświadczenie, iż elektroniczny system zwolnień lekarskich obejmuje również dokumenty wystawiane przez lekarzy w Polsce. Należy zdecydowanie podkreślić, że system ten działa tylko i wyłącznie w odniesieniu do zwolnień wystawianych na terenie Niemiec, a otrzymanie zaświadczenia o niezdolności do pracy od polskiego specjalisty każdorazowo wiąże się z obowiązkiem przesłania go do pracodawcy pocztą rejestrowaną.

2. Uwaga na zmianę kodu choroby

Często zdarza się, iż Polacy zaczynają swoje leczenie w Niemczech, a następnie kontynuują je w Polsce. W takim wypadku należy zwrócić szczególną uwagę, aby w jego trakcie nie doszło do zmiany kodu choroby. Jest to źle postrzegane zarówno przez pracodawców, a nawet przez same sądy pracy i może stanowić podstawę do odmowy wypłaty świadczenia.

3. Niezdolność do pracy spowodowana depresją

Podobnie sytuacja wygląda z niezdolnością do pracy spowodowaną depresją – coraz częściej jest ona podważana przed niemieckimi sądami pracy. Zdarza się, że dochodzi wówczas do drugiej rozprawy, na którą musi się stawić nie tylko pracownik, ale czasami i lekarz.

Rozbudowując ten wątek, pracownicy (partnerzy/małżonkowie/inni członkowie rodziny), którzy przeszli na zwolnienie lekarskie w tym samym czasie i otrzymali je od tego samego lekarza, mogą przegrać sprawę przeciwko wypowiedzeniu. Dlatego twierdzenie, że niemiecki pracodawca nie może odmówić wypłaty za niezdolność do pracy i musi zapłacić za każde zwolnienie chorobowe nie do końca jest prawdą.

4. Kwestia zapłaty za pierwsze sześć tygodni niezdolności do pracy

Kolejnym mitem jest przeświadczenie, że pracodawca zawsze ma obowiązek zapłacić za pierwsze sześć tygodni niezdolności do pracy. To nie takie proste. Owszem, pracodawca płaci za pierwsze sześć tygodni zwolnienia lekarskiego swojego pracownika, ale tylko do końca trwania stosunku pracy.

Zatem, jeśli kontrakt zakończy się wcześniej, a pracownik nie podejmie skutecznych przeciwdziałań (w ciągu 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia), wówczas pracodawca zapłaci tylko do zakończenia umowy o pracę. Co więcej, w przypadku osób, które pracowały krócej niż 4 tygodnie, za zwolnienie lekarskie nie płaci pracodawca, tylko właściwa kasa chorych.

5. Odmowa wypłaty świadczenia chorobowego

Na koniec warto wspomnieć o sytuacji, kiedy pracownik przechodzi na zwolnienie chorobowe tuż po otrzymaniu wypowiedzenia stosunku pracy. Wówczas również pracodawca może odmówić wypłaty świadczenia chorobowego. Obecnie nie ma gwarancji, iż sąd pracy zawsze stanie po stronie pracownika. W wielu wypadkach sprawa zakończy się prawdopodobnie na drugiej rozprawie, co wiąże się z pewnym ryzykiem i wyższymi kosztami postępowania, nierzadko niewspółmiernymi do zysków.

Podsumowując, otrzymanie wypowiedzenia podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim w Niemczech może być przykrą niespodzianką. Niemieckie przepisy pozwalają na taki krok, dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na tę ewentualność. Warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach formalnych, które mogą pomóc w uniknięciu takiej sytuacji, lub w rezultacie zwiększyć szansę na uzyskanie należności w razie ewentualnego sporu.

Otrzymałeś wypowiedzenie?


Zdjęcie wpisu: zrobiono w Canva.com z wykorzystaniem grafiki Shutterstock/metamorworks

  1. [1] To zagadnienie zostało szeroko omówione w artykule: https://yourright.net/wypowiedzenie-umowy-o-prace-w-niemczech-na-zwolnieniu-chorobowym/ ↩︎

Autorka wpisu: Magdalena Elak