Ubezpieczenie ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung) w Niemczech

Ubezpieczenie ochrony prawnej to najszybsza forma finansowania procesu przed sądem pracy, choć oczywiście może mieć o wiele szersze zastosowanie (np. ochrona prawna dla kierowców czy też z zakresu odszkodowań).

Wprawdzie dzięki złożeniu wniosku o pomoc procesową (Prozesskostenhilfe) też możemy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych, jednak jest to proces dość złożony i czasochłonny.

Natomiast podanie numeru polisy ubezpieczeniowej adwokatowi zajmuje tylko chwilę i od tej pory nasze zaangażowanie w daną sprawę nie jest wymagane.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż przed sądem pracy w Niemczech każda ze stron ponosi własne koszty, co oznacza, że przegrany nie jest obciążany kosztami wygranego.

Zakup ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej można zakupić w pakiecie bądź jako pojedyncze ubezpieczenie. W zależności od ubezpieczyciela, formy płatności składek mogą się od siebie nieco różnić.

Niektóre firmy wymagają tzw. wkładu własnego, a inne opłaty przy rozpoczęciu sprawy u prawnika (ok. 150 euro).

Składki natomiast wahają się w przedziale od ok. 23 euro (w przypadku singli) do ok. 32 euro miesięcznie (przy objęciu ubezpieczeniem całej rodziny).

Przy zakupie ubezpieczenia ochrony prawnej należy dokładnie przeanalizować umowę i zwrócić uwagę na kluczowe kwestie.

  • Pierwszą z nich jest okres karencji, który zwykle wynosi trzy miesiące (w rzadkich przypadkach pół roku), co oznacza w praktyce, iż z polisy możemy skorzystać dopiero po upływie tego terminu, a finansowane postępowanie nie może dotyczyć okoliczności, które wystąpiły przed jej zakupem.
  • Drugim zagadnieniem, które warto sprawdzić, jest regulacja odnośnie adwokata. Ważne, aby nie był on narzucany przez ubezpieczalnię, tylko można go było wybrać według własnego uznania na wolnym rynku.
  • Ponadto, należy koniecznie wykupić taką polisę, która w razie konieczności pokryje koszty egzekucji, gdyż nie zawsze wygrana sprawa gwarantuje otrzymanie zasądzonych pieniędzy i potrzebne jest wynajęcie komornika.

Małe składki, duże korzyści

Ubezpieczenie ochrony prawnej to stosunkowo niewysokie składki, które mogą przynieść w przyszłości ogromne korzyści finansowe oraz spokój ducha.

Jest ono szczególnie ważne dla Polaków pracujących w Niemczech, gdzie koszty adwokata są zwykle o wiele wyższe niż w Polsce, a wiedza z zakresu prawa trudniej dostępna, nie tylko z powodu różnić językowych.

Otrzymałeś wypowiedzenie?


Zdjęcie wpisu: zrobiono w Canva.com z wykorzystaniem grafiki Shutterstock/VectorMine