Zwolnienia lekarskie w Niemczech – co się zmieniło od 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 roku w Niemczech zmieniły się przepisy, które dotyczą przedstawiania zaświadczeń na temat niezdolności do pracy. To dość istotne zmiany, które warto znać, ponieważ obejmują większość pracowników w kraju. Dowiedz się, kiedy należy powiadomić pracodawcę o chorobie, kiedy zwolnienie nie jest konieczne i ile wynosi okres chorobowego w Niemczech.

Zmiana formy przedstawiania zwolnień lekarskich w Niemczech

Nowe zmiany dotyczące zwolnień lekarskich w Niemczech już zostały wprowadzone w życie i funkcjonują w przypadku większości osób. Już od początku roku pracodawcy otrzymują zaświadczenie lekarskie o niezdolności danego pracownika do wykonywania czynności służbowych wyłącznie drogą elektroniczną. Oznacza to, że papierowa wersja zwolnienia lekarskiego nie jest już dłużej wymagana. Kasa chorych przesyła taki dokument w wersji cyfrowej do pracodawcy. Wcześniej odbywało się to nieco inaczej, ponieważ pracownicy w Niemczech zobligowani byli do tego, by przedłożyć takie zaświadczenie najpóźniej w czwartym dniu choroby, a tym samym swojej absencji.

Od teraz osoby, które objęte są ubezpieczeniem w Niemczech w ramach ustawowego systemu, nie muszą martwić się o dostarczenie takiego dokumentu osobiście. Gabinety lekarskie mają obowiązek przekazywać zaświadczenie w tym samym dniu, w którym odbyła się wizyta. Zwolnienie trafia wtedy do kasy chorych, a następnie do pracodawcy. Oczywiście pracownik nadal otrzymuje je w wersji papierowej, aby uniknąć problemu w sytuacji sporu z pracodawcą czy jakichkolwiek wątpliwości.

Czy pracownik ma obowiązek informować o chorobie?

Warto pamiętać o tym, że na pracowniku nadal spoczywa obowiązek poinformowania pracodawcy o tym, że jest chory. Zmiana wprowadzona 1 stycznia 2023 roku, która mówi o tym, że elektroniczna wersja zwolnienia jest wystarczająca, nie oznacza, że pracownik nie musi dać znać o tym, że nie jest dyspozycyjny i nie może pojawić się w pracy. Należy najpierw poinformować o zaistniałej sytuacji, a następnie udać się na wizytę, by uzyskać konieczne zaświadczenie od lekarza. Dlatego nie bagatelizuj tego i pamiętaj, że odpowiednia komunikacja z pracodawcą jest niezwykle ważna i pozwala na sprawny podział obowiązków pomiędzy innych pracowników, by nie doprowadzać do strat w firmie.

Kogo nie obowiązują zmiany w przepisach?

Musimy podkreślić, że nie wszystkie osoby są objęte zmianami w zakresie zwolnień lekarskich. Przede wszystkim, jeśli jest się pracownikiem objętym ubezpieczeniem prywatnym, w takiej sytuacji obowiązują stare zasady. Należy przekazać zwolnienie lekarskie w wersji papierowej w ciągu 4 dni od absencji w pracy. Podobnie dzieje się, gdy osoba choruje za granicą. Jeśli zatem jesteś osobą, która przyjechała do Polski, by tu skorzystać ze świadczeń lekarskich, musisz uzyskać z danej placówki medycznej zaświadczenie o chorobie w wersji papierowej i taką też dostarczyć swojemu pracodawcy.

Sprawdź swoje wypowiedzenie za darmo