Mini-Job (Kurzarbeit) w Niemczech: Jakie są zalety i wady pracy na umowie mini-job?

Minijob to w Niemczech sposób na dodatkowy całkowicie legalny zarobek dla każdego. Tak pracodawca, jak i pracownik podlegają obowiązkom wynikającym z podpisania tego typu umowy. Dla kogo to dobre rozwiązanie? Co należy wiedzieć o pracy minijobbera?

Czym jest minijob (Kurzarbeit) i jak wygląda umowa o pracę?

To bezpieczna uregulowana prawnie praca dodatkowa, którą może podjąć każdy pod pewnymi warunkami. W Niemczech w tym charakterze chętnie pracują osoby, które albo chcą dorobić do etatu, albo z jakiejś przyczyny nie mogą podjąć stałego zatrudnienia. Z tej formy zatrudnienia mogą korzystać studenci, pracownicy sezonowi, osoby wykonujący prace domowe jak sprzątanie czy opiekę. Zlecać tego typu pracę może firma lub osoba prywatna.

Warunki konieczne do spełnienia w umowie minijob

Kiedy odpowiadasz na ofertę pracy minijob, masz pewność, że podpiszesz z pracodawcą umowę i zostanie ona zgłoszona do urzędu. Co to daje? Pewność, że to uczciwa praca, a Ty jako pracownik jesteś chroniony przez prawo. Chroniony jest także pracodawca.

Minijob to zatrudnienie drobne. Ograniczeniem jest kwota, którą możesz zarobić oraz okres zatrudnienia. Minimalna stawka, którą musisz otrzymywać to 12€/h obowiązująca w Niemczech. Maksymalny dochód miesięczny dla minijob to 520€ (6240€/rok). Nie możesz pracować więcej niż 45 h/ w miesiącu. W trybie ciągłym możesz przepracować nie więcej niż 70 dni w roku. Wraz z przekroczeniem tych limitów automatycznie podlegasz regulacjom etatowego pracownika.

Jeśli pracujesz na etacie, możesz podjąć jedną tego typu ofertę. Jeśli podejmujesz więcej niż jedną minijob jednocześnie, nie możesz przekroczyć limitów.

Zalety z podjęcia pracy jako minijobber

Taka praca ma całkiem sporo korzyści. Nic dziwnego, że ofert i chętnych do pracy jest wielu.

  • Pracodawca może zatrudnić pracownika tylko na okres, kiedy rzeczywiście tego potrzebuje. W ten sposób można zlecić jednorazowe wykonanie prac i drobnych usług.
  • Możesz podjąć tego typu pracę, jeśli korzystasz z zasiłku dla bezrobotnych bez ryzyka jego utraty. Jednak po zakończeniu trwania umowy nie przysługuje Ci prawo do uzyskania zasiłku, gdyż nie odprowadzasz składek.
  • Przysługują Ci świadczenia macierzyńskie i prawo do urlopu adekwatnego do wymiaru godzinowego podjętej pracy. Nie możesz jednak ubiegać się o Kindergeld.
  • Ze względu na niskie dochody nie płacisz podatku ani ubezpieczenia chorobowego i rentowego. Nie musisz też składać zeznania podatkowego z tytułu podjęcia takiej pracy.
  • Obowiązuje Cię ustalony w umowie okres wypowiedzenia lub ogólne zasady, które go dotyczą. Jednocześnie jesteś chroniony przed nieuzasadnionym zwolnieniem.
  • W przypadku umowy minijob możesz zrezygnować z płacenia swojej części składki na ubezpieczenie emerytalne.

Oprócz tych wyjątków cała reszta praw i obowiązków jest dokładnie taka sama jak na zwykłej umowie o pracę. Minijob regulują rynek pracy. Jasne i korzystne dla wszystkich zasady niwelują nielegalne zatrudnienia i wpływają na bezpieczeństwo pracowników.