Außerordentliche Kündigung (Wypowiedzenie Nadzwyczajne) – co zrobić, gdy je otrzymasz

W Niemczech pracownik może otrzymać dwa rodzaje wypowiedzenia:

– Ordentliche Kündigung (wypowiedzenie zwyczajne) oraz

– Außerordentliche Kündigung (wypowiedzenie nadzwyczajne)

Ordentliche Kündigung (wypowiedzenie zwyczajne – Kündigung po niemiecku)

Ze standardowym wypowiedzeniem mamy do czynienia w sytuacji, w której najprawdopodobniej został zachowany umowny bądź ustawowy okres wypowiedzenia[1]. Wniesienie pozwu przeciwko zwyczajnemu wypowiedzeniu jest zatem zasadne tylko w przypadku, gdy w grę wchodzi ubieganie się o odprawę.

Dla przypomnienia: o odprawę może ubiegać się osoba, która pracowała dłużej niż pół roku w tej samej firmie i jeżeli firma zatrudnia więcej niż 10 pracowników.

Außerordentliche Kündigung (wypowiedzenie nadzwyczajne)

Sprawa jest jednak bardziej złożona kiedy otrzymamy tzw. nadzwyczajne wypowiedzenie, nazywane również fristlose Kündigung (wypowiedzenie natychmiastowe, bez zachowania okresu wypowiedzenia[2]). U nas znane jako „dyscyplinarka”.

Wbrew powszechnej opinii wypowiedzenie nadzwyczajne nie musi być podpisane przez pracownika, aby było ważne, gdyż jest to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy, spowodowane (teoretycznie) ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.

Praktyka jednak pokazuje, że pracodawcy dość często wydają takie wypowiedzenia bezpodstawnie – to znaczy bez okazania dowodów lub z dowodami wątpliwej jakości. Wówczas istnieje szansa na podważenie wypowiedzenia przed sądem.

Jakie konkretnie korzyści może przynieść skarga do właściwego sądu pracy na wypowiedzenie (Kündigungschutzklage)?

1. Wydłużenie kontraktu zgodnie z prawidłowym okresem wypowiedzenia. Oznacza to w praktyce, iż pracodawca ma obowiązek zapłacić pracownikowi za cały ten okres, a nie tylko do momentu daty widniejącej na wypowiedzeniu natychmiastowym.

2. Unieważnienie zwolnienia nadzwyczajnego/dyscyplinarnego, co bezpośrednio wiąże się z otrzymaniem świadectwa pracy bez wzmianki o naruszeniu obowiązków pracowniczych.

3. Możliwość starania się o odprawę (Abfindung). Jeśli pracodawca nie będzie w stanie udowodnić przed sądem winy pracownika, ten w dalszym ciągu będzie miał szansę na odprawę, pomimo otrzymania tzw. dyscyplinarki.

Pozostałe kwestie przed wniesieniem pozwu

Przed wniesieniem pozwu przeciwko wypowiedzeniu warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie kwestie. W przypadku umowy na czas określony/próbny możliwości wydłużenia okresu wypowiedzenia są ograniczone – okres wynosi jeden lub maksymalnie dwa tygodnie, w zależności od momentu fizycznego otrzymania wypowiedzenia. Pozostaje jednak szansa na otrzymanie nienagannego świadectwa pracy.

Wpływ na rezultat działań prawnika w sądzie ma ponadto fakt czy pracownik w czasie trwania stosunku pracy otrzymał od swojego pracodawcy upomnienie (tzw. Abmahnung). Jeśli tak, należy to koniecznie zgłosić prawnikowi, aby miał szansę przygotować skuteczną linię obrony przed sądem pracy.

WAŻNE: jeśli zdecydujesz się na wniesienie powództwa przeciw wypowiedzeniu nadzwyczajnemu, przygotuj następujące dokumenty, aby prawnik mógł sprawnie i szybko ocenić Twoją sytuację:

– umowę o pracę,

– wypowiedzenie umowy,

– zwolnienie lekarskie (jeśli przebywałeś na nim w momencie otrzymania wypowiedzenia) oraz

– ostatnie paski płacowe.

Pamiętaj – sukces zależy również od Ciebie, Twojego przygotowania i niezwłocznego działania. Niemieckie prawo pracy przewiduje bezwzględnie 21 dni na wniesienie skargi przeciw wypowiedzeniu. Termin liczy się od (udokumentowanej) daty jego otrzymania.


[1] W Niemczech okres wypowiedzenia może wynikać nie z tylko z ustawy bądź umowy, ale również z tzw. układu zbiorowego (Tarifvertrag), dlatego należy koniecznie sprawdzić i tę opcję przed wniesieniem skargi na wypowiedzenie.

[2] Bardzo rzadko, ale jednak może się zdarzyć, iż pomimo wystawienia przez pracodawcę nadzwyczajnego zwolnienia z pracy (fristlose/ausserordentliche Kündigung), zostaje zachowany prawidłowy okres wypowiedzenia lub też pracodawca asekuracyjnie podał go w wypowiedzeniu, na wypadek wniesienia pozwu. W takim wypadku bardzo ważna jest konsultacja z doświadczonym prawnikiem, aby jednoznacznie określić prawidłowy okres wypowiedzenia.

Zdjęcie wpisu: Pressmaster / Shutterstock