Upadłość pracodawcy a odpowiedzialność za wynagrodzenie

Niestabilna sytuacja gospodarcza na świecie, coraz wyższe koszty utrzymania firm i niepewna przyszłość przekładają się na lawinowo ogłaszane upadłości. Niemiecka gospodarka, mimo że stosunkowo stabilna, przechodzi przez takie same trudności jak reszta świata i należy się spodziewać, że wiele przedsiębiorstw nie wytrzyma kryzysu.

Niewypłacalność firmy to najczęstszy powód ogłoszenia przez nią upadłości. Kolejny, to konieczność restrukturyzacji firmy i dopasowania jej działań do aktualnych warunków panujących na rynku.

Dla pracownika oznacza to zazwyczaj kłopoty związane całkowitą utratą pracy i dochodów oraz z dochodzeniem swoich praw do ewentualnych zaległych wynagrodzeń.

Czy pracownik z Polski ma do tego prawo? Jak odzyskać pieniądze za zaległe wynagrodzenia z niemieckiej firmy, która właśnie ogłosiła upadłość?

Upadłość pracodawcy – jak odzyskać wynagrodzenie?

Z założenia w prawie europejskim, zgłoszenie upadłości firmy ma na celu jak najszybsze i najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązanie problemu. Jednak cała procedura, począwszy od złożenia wniosku, poprzez zatwierdzenie go przez sąd i działania syndyka mogą trwać nawet kilka lat.

W Niemczech pracownicy są chronieni z tytułu niewypłacalności swoich pracodawców dzięki obowiązkowym składkom (Umlage U3). Każdy zatrudniający wpłaca ją procentowo w wysokości zależnej od ilości zatrudnionych i ich rocznych wynagrodzeń. Taki fundusz pozwala na zabezpieczenie płynności finansowej pracowników, zwłaszcza kiedy wniosek o upadłości firmy nie został przyjęty ze względu na brak masy upadłościowej lub firma przestaje całkowicie działać.

Jak złożyć wniosek o Insolvengeld?

Insolvengeld, czyli zasiłek upadłościowy przysługuje każdemu pracownikowi danej firmy, jeśli ten nie złożył wypowiedzenia 3 m-ce przed ogłoszeniem jej upadłości. Nie jest jednak wypłacany automatycznie i trzeba się o niego ubiegać samodzielnie do niemieckiego Urzędu Pracy. Należy to zrobić nie później niż 2 m-ce po ogłoszeniu upadłości firmy. Najlepiej pobrać specjalny formularz ze strony urzędu, wysłać go wraz z niezbędnymi dokumentami pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

  • Dowód upadłości od pracodawcy lub syndyka.
  • Kopia umowy o pracę.
  • Odcinki płacowe z ostatnich 3 miesięcy, ponieważ to od nich zależy wysokość wypłaconego Insolvengeld.
  • Sygnaturę akt postępowania upadłościowego.

Insolvengeld jest wypłacane przez maksymalnie 3 miesiące. Wraz z zasiłkiem opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne. Pieniądze te nie podlegają opodatkowaniu, ale należy je uwzględnić w rocznym rozliczeniu.

Upadłość firmy to dla pracownika nigdy nie jest dobra wiadomość. Insolvengeld minimalizuje straty wynikające z utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa i zabezpiecza interesy zatrudnionego bez konieczności czekania na decyzję sądu czy prace syndyka.

Chcesz odzyskać swoje pieniądze?