Zwolnienie lekarskie w Niemczech. O czym warto wiedzieć, idąc na chorobowe?

Żaden z pracowników nie lubi korzystać ze zwolnienia chorobowego, w końcu najczęściej towarzyszą temu niezbyt przyjemne okoliczności. Warto jednak być świadomym, na jakiej zasadzie można z niego skorzystać, by w razie takiej konieczności, podjąć odpowiednie kroki i zyskać spokój, pozwalający na szybki powrót do zdrowia. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie urlopu chorobowego w Niemczech. 

Podstawowe informacje na temat zwolnienia chorobowego w Niemczech

Prawo pracy obowiązuje w każdym kraju w inny sposób podchodzi do kwestii zwolnienia chorobowego. Warto wiedzieć, jakich terminów należy przestrzegać i o czym koniecznie należy pamiętać w związku z koniecznością pójścia na urlop zdrowotny. Przede wszystkim, jeśli zachorujemy i nie jesteśmy zdolni do wykonywania pracy, mamy obowiązek poinformować o tym pracodawcę w jak najkrótszym czasie (można niezwłocznie napisać SMS, wysłać wiadomość na WhatsApp czy poprzez e-mail) , jednocześnie pamiętając o tym, że w ciągu 3 dni roboczych musi zostać dostarczone zwolnienie lekarskie. To wymóg, o którym nie wolno zapominać, ponieważ termin ten jest nieprzekraczalny. Oczywiście, jeśli nie jesteśmy w stanie samodzielnie tego zrobić, można poprosić o pomoc kogoś bliskiego, aby w naszym imieniu dostarczył do miejsca pracy ten wymagany dokument. Zwolnienie lekarskie zawiera czas naszej nieobecności, jednak nie musi uwzględniać powodu, z jakiego nie jesteśmy w stanie wykonywać czynności zawodowych. 

Podobnie jak w Polsce, tak i w Niemczech pracodawca ma prawo sprawdzić, czy rzeczywiście jesteśmy chorzy i czy przebywamy w tym czasie w domu. Dlatego nie warto symulować choroby, ponieważ w świetle niemieckiego prawa pracy możliwe jest wypowiedzenie stosunku pracy nawet w trakcie, gdy przebywamy na zwolenieniu chorobowym. To spora różnica pomiędzy regulacjami polskimi. Mimo to w trakcie chorobowego możemy w umiarkowany sposób przebywać poza domem – wyjść na spacer czy zakupy. Niemożliwe jest jednak podróżowanie czy wyjścia np. do klubów. 

Jaka jest długość zwolnienia chorobowego w Niemczech? 

Zachorowaliśmy bądź wydarzyło się coś, co nie pozwala nam wykonywać obowiązków zawodowych, ponieważ nie jesteśmy w pełni zdrowia – jak długo możemy korzystać ze zwolenienia chorobowego? Jeśli występuje konieczność tymczasowego zrezygnowania z pracy, co nie jest naszą winą, prawo niemieckie pozwala na przebywanie na zwolnieniu chorobowym przez okres do 6 tygodni. Przez ten czas pracodawca jest zobligowany do wypłacania nam wynagrodzenia. Gdy nasz czas niedyspozycji wydłuża się, o pomoc finansową ubiegamy się do firmy ubezpieczającej. Pracodawca nie daje nam wtedy wynagrodzenia, choć jesteśmy zobowiązani do przedstawienia mu zwolenienia lekarskiego. 

Co z wynagrodzeniem w trakcie chorobowego w Niemczech? 

Niemieckie prawo pracy znacząco różni się od polskiego w kwestii wypłaty wynagrodzenia, gdy przebywany na zwolenieniu lekarskim. W związku z tym w trakcie chorobowego otrzymujemy 100% pensji. Dzieje się to przez pierwszych sześć tygodni naszego zwolnienia. Następnie po upływie tego czasu możemy wnioskować o zasiłek. Jego wysokość jest z kolei uzależniona od różnorodnych czynników, więc nie jest to kwota stała i odpowiadająca wynagrodzeniu. Dzięki takim regulacjom związanym z wypłacaniem wynagrodzenia, możemy bez obaw i zbędnego stresu korzystać z koniecznego leczenia, by jak najszybciej wrócić do pełni formy oraz zdrowia. Warto mieć jednak na uwadze, że aby przysługiwało nam chorobowe, musimy przepracować okres minimum 4 tygodni. 

Obrazek wyróżniający utworzony w Canva.com