Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech – wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę zawsze wywołuje wiele niepewności. Warto wiedzieć, z czym wiąże się zakończenie stosunku pracy i na jakich zasadach może się ono odbyć. Jeśli jesteś osobą zatrudnioną w niemieckim przedsiębiorstwie, dowiedz się, z czym wiąże się złożenie wypowiedzenia, aby proces ten przebiegł sprawnie i spokojnie. Regulacje prawne w tym zakresie różnią się w każdym państwie, dlatego dobrze jest odpowiednio się przygotować i dysponować aktualną wiedzą.

W jakiej formie złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech?

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, decydując się na wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech, jest fakt, że aby było ono zgodne z regulacjami prawnymi, musi być złożone w formie pisemnej. Ustne wypowiedzenie stosunku pracy nie jest wystarczające. Oznacza to, że należy przygotować odpowiednie oświadczenie, które zostanie ręcznie podpisane przez osobę, która decyduje się na rezygnację z pracy bądź jej pełnomocnika. Nie wchodzi w grę przesłanie wiadomości mailowej, wykorzystanie kopii czy stempla. Jeśli na wypowiedzeniu nie znajdzie się własnoręczny podpis w oryginalnej wersji, dokument ten uznany jest przez niemieckie przepisy jako nieważny.

W treści wypowiedzenia umowy o pracę musi znaleźć się jasny komunikat wskazujący na wolę zerwania stosunku pracy. Jednocześnie, w najczęstszych przypadkach nie trzeba w nim wskazywać na konkretny powód wypowiedzenia. Regulacje prawne w Niemczech wskazują na wyjątki, gdy takowa wzmianka musi się znaleźć.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech

Kolejną niezwykle istotną kwestią jest czas wypowiedzenia stosunku pracy w Niemczech, który znacznie różni się od okresu obowiązującego w Polsce. Niemiecki kodeks cywilny przewiduje, że jeśli czas zatrudnienia nie przekracza 2 lat, okres wypowiedzenia trwa 4 tygodnie i przypada albo na 15-ty dzień miesiąca lub koniec miesiąca kalendarzowego. Wraz z dłuższym stażem pracy zwiększa się także czas wypowiedzenia.

  • więcej niż 2 lata pracy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego
  • zatrudnienie przekraczające 5 lat – okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
  • zatrudnienie przekraczające 8 lat – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
  • zatrudnienie przekraczające 10 lat – okres wypowiedzenia wynosi 4 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
  • zatrudnienie przekraczające 12 lat – okres wypowiedzenia wynosi 5 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego
  • zatrudnienie przekraczające 15 lat – okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego
  • zatrudnienie przekraczające 20 lat – okres wypowiedzenia wynosi 7 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego

Najważniejsze informacje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech

Temat wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech zawiera wiele zawiłości. Zebraliśmy kilka podstawowych informacji, które są niezbędne, aby w prawidłowy sposób zakończyć stosunek pracy, przestrzegając niemieckich regulacji prawnych.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że będąc na okresie próbnym, umowa o pracę może być rozwiązana w ciągu 2 tygodni. Poprawnie sporządzone i własnoręcznie podpisane oświadczenie będzie uznane za złożone dopiero w momencie, gdy dokument dotrze do pracodawcy, z którym rozwiązuje się stosunek pracy. Jeśli dojdzie do naruszenia przepisów prawnych, które mówią o okresie wypowiedzenia, pracownik jest zobowiązany do zapłacenia kary, która jest wspomniana w umowie o pracę. Możliwe jest opuszczenie miejsca pracy bez okresu wypowiedzenia, jednak muszą nastąpić ważne powody, o których mówi niemieckie prawo. Warto wiedzieć również, że pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy nawet wtedy, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Na koniec zapamiętaj także, że jeśli pracujesz w Niemczech, obowiązuje Cię okres 3 tygodni od momentu otrzymania wypowiedzenia, abyś mógł mu przeciwdziałać oraz rozpocząć postępowanie.Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com