Jak zadbać o swoje prawa, gdy spodziewasz się wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech lub właśnie je otrzymałeś

Początek roku to nie tylko wyzwania na dynamicznym rynku pracy, ale też niejednokrotnie przykre niespodzianki w postaci wypowiedzenia.

Jeśli spodziewasz się wypowiedzenia lub właśnie je otrzymałeś, wykonaj 3 proste kroki, aby zminimalizować jego negatywne skutki, a nawet na nim skorzystać:

1. Udokumentuj moment otrzymania wypowiedzenia

2. Zgłoś się do prawnika po bezpłatną ocenę sprawy

3. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe

1. Udokumentuj moment otrzymania wypowiedzenia

Prawdą jest, iż w Niemczech osoba zwolniona z pracy posiada 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia na przeciwdziałanie mu. Jednak bardzo często pracownicy zapominają lub uznają za nieistotne udokumentowanie momentu faktycznego otrzymania takiego dokumentu.

Zdarza się, że pracodawcy doręczają wypowiedzenie z datą wsteczną lub wysyłają je pocztą. Takie działanie może spowodować brak możliwości złożenia pozwu w ustawowym terminie. Zatem, jeśli otrzymasz wypowiedzenie, udokumentuj tę datę. Możesz to zrobić np. poprzez zachowanie koperty, w której przyszło lub żądając od pracodawcy poświadczenia daty, z którą Ci je rzeczywiście przekazał.

UWAGA: Pracodawca może Ci podsunąć do podpisania nie wypowiedzenie (Kündigung), ale umowę o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron (Aufhebungsvertrag) – absolutnie jej nie podpisuj. Zgłoś się do prawnika i czekaj na właściwe wypowiedzenie. Podpisując umowę o rozwiązaniu stosunku pracy tracisz możliwość podważenia wypowiedzenia, jak i ubiegania się o odprawę.

2. Zgłoś się do prawnika po bezpłatną ocenę prawną

Posiadając dokument wypowiedzenia (wraz z dowodem daty jego dostarczenia, jeśli jest to zasadne), jak najszybciej zgłoś się do prawnika specjalizującego się w niemieckim prawie pracy. W tym celu przygotuj również swoją umowę o pracę, ostatnie paski płacowe oraz zwolnienie chorobowe, jeśli aktualnie na nim przebywasz.

WAŻNE: O odprawę (jeśli pracowałeś w danej firmie dłużej niż pół roku i zatrudnia ona więcej niż 10 pracowników) możesz się starać jedynie łącznie z wniesieniem powództwa przed wypowiedzeniem. Nie należy zbyt długo czekać z podjęciem działań, mając nadzieję, że pracodawca nam zapłaci.

Istotne jest, aby wnieść pozew przeciwko wypowiedzeniu w ustawowym terminie. Dzięki temu istnieje możliwość wyegzekwowania należności łącznie z odprawą, jeśli przysługuje z uwagi na okres zatrudnienia.

3. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe

Jeśli otrzymasz zwolnienie, udaj się jak najszybciej do Urzędu Pracy (Arbeitsagentur), aby się zarejestrować. Jeśli nie dostałeś jeszcze świadectwa pracy (pracodawca ma ustawowy obowiązek wydania go pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy) masz prawo poprosić pracodawcę o Zwischenzeugnis.

Zwischenzeugnis to tymczasowe świadectwo pracy, które pozwoli Ci zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i aktywnie poszukiwać nowego zatrudnienia.

W sytuacji gdy otrzymałeś wypowiedzenie z pracy przebywając na zwolnieniu chorobowym, zweryfikuj czy Twój pracodawca przesłał wszystkie niezbędne dokumenty do właściwej kasy chorych (Krankenkasse). Kasa chorych będzie płaciła za Twoje chorobowe od momentu zwolnienia (pamiętaj, aby zwolnienia chorobowe przesyłać listem poleconym jednocześnie do pracodawcy jak i kasy chorych).

Zdjęcie wpisu: wavebreakmedia / Shutterstock