Wypowiedzenie na zwolnieniu lekarskim – czy jest to legalne?

Prawo pracy w Niemczech różni się nieco od tego polskiego. Warto mieć to na uwadze, aby uniknąć zaskoczenia w rozmaitych sytuacjach – m.in. gdy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim i okazuje się, że przychodzi do nas wiadomość o wypowiedzeniu stosunku pracy. Pojawia się wtedy myśl – „Czy to jest w ogóle legalne?”. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach pracodawca ma prawo tak zrobić, a kiedy nie. 

Informowanie pracodawcy o chorobie

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeśli nie jesteśmy zdolni do wykonywania obowiązków z tytułu pracy z uwagi na chorobę, to pracodawca musi być o tym poinformowany niezwłocznie. Wynika to z Kodeksu płac, który obowiązuje w Niemczech. Gdy otrzymamy od lekarza zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby, czyli zwolnienie lekarskie, mamy obowiązek dostarczenia go maksymalnie w terminie 4 dni od początku nieobecności. Dla przykładu, jeśli zachorujesz we wtorek, to najpóźniej w piątek musisz dostarczyć dokument potwierdzający Twoją niezdolność. Jeśli jednak jest to środa, to choć cztery dni mijają w sobotę, masz czas na dostarczenie zaświadczenia jeszcze po niedzieli. Pamiętaj jednak, aby nie zwlekać i jak najszybciej zawiadomić pracodawcę o tym, że nie możesz przybyć do pracy. Możesz to zrobić mailowo bądź telefonicznie, jeszcze zanim przekażesz zwolnienie.

Czy wypowiedzenie na zwolnieniu jest możliwe i kiedy?

Pojawia się zatem pytanie, czy będąc na zwolnieniu lekarskim, możliwa jest sytuacja, że otrzymamy rozwiązanie umowy o pracę. W Polsce taka sytuacja nie może mieć miejsca, jednak w Niemczech niestety tak. Jednak, aby do tego doszło, muszą wystąpić specjalne okoliczności. Wypowiedzenie umowy uwarunkowane chorobą musi spełniać konkretne warunki. Przede wszystkim rokowania dotyczące powrotu pracownika do pracy przedstawiają się dość negatywnie z uwagi na stan zdrowia. Ponadto, gdy absencja wynikająca ze zwolnienia lekarskiego wpływa w znaczący sposób na popsucie interesów ekonomicznych i operacyjnych firmy. Ostatnią okolicznością, która może umotywować decyzję o zwolnieniu z pracy będzie, gdy interesy pracodawcy są ważniejsze od interesów pracownika.

Zatem mamy jasne przesłanki, którymi może kierować się pracodawca podczas podejmowania decyzji. Jeśli ich nie spełni i nie udowodni, że pracownik nie był zdolny do pracy przez długi czas w przeszłości, a teraz także i powrót do obowiązków jest zagrożony, to wypowiedzenie trwającej umowy może być uznane za nielegalne. Wtedy należy niezwłocznie reagować i skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawników.

Przedstawienie dowodów na słuszność zwolnienia

Choć stwierdzenie, że pracodawca może nas zwolnić, gdy jesteśmy chorzy, wywołuje nieco paniki i zamieszania, to trzeba mieć na uwadze, że do takich sytuacji nie dochodzi często i rzeczywiście muszą wystąpić konkretne okoliczności. Oprócz wspomnianych już warunków trzeba również wykazać, że nieobecność pracownika wynikająca z choroby znacznie utrudniła pracę i doprowadziła do obciążeń finansowych. Innymi słowy, że niezdolność do pracy wywoła spore straty dla całego przedsiębiorstwa – nie tylko teraz, ale też w przeszłości. Jeśli straty w obrotach są duże, a inni pracownicy są nieustannie obciążani dodatkowymi obowiązkami oraz gdy pracownik często przebywa na zwolnieniach lekarskich, wtedy pracodawca ma dowody na słuszność podjętej decyzji o wypowiedzeniu stosunku pracy.

Sprawdź swoje wypowiedzenie za darmo -> https://yourright.net/prawo-pracy/