Jak napisać upomnienie do niemieckiego pracodawcy?

Prawo do wynagrodzenia zyskuje każdy pracownik w momencie podpisania umowy o pracę, a pracodawca jest zobligowany do terminowej wypłaty należności. Jeśli pieniądze nie wpłynęły na konto, należy podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą je odzyskać. Im szybciej, tym większa szansa na pozytywne zakończenie sprawy.

Pierwszym, a zarazem najbardziej elementarnym krokiem, jest pisemne wezwanie do zapłaty wysłane do pracodawcy. Upomnienie do niemieckiego pracodawcy powinno zawierać pewne istotne elementy. Warto pamiętać, że Niemcy bardzo cenią sobie profesjonalizm, dlatego ważne jest, aby upomnienie było skrupulatne, zwięzłe i dobrze sformułowane. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą w napisaniu skutecznego upomnienie do niemieckiego pracodawcy.

1. Adresowanie

Rozpocznij list od grzecznych słów otwarcia, na przykład „Sehr geehrter Herr [Nazwisko],”. W przypadku kobiet użyj „Sehr geehrte Frau [Nazwisko],”.

2. Przedstawienie sprawy

W pierwszym akapicie opisz ilość przepracowanych godzin odnośnie których masz roszczenia, a także wykonywane funkcje, jakie w tym czasie były pełnione oraz wskaż miejsce wykonywania pracy, jeśli firma posiada więcej lokalizacji. Należy podać dokładną kwotę pieniężną, z jaką zalega pracodawca. Żądaj zawsze stawki godzinowej brutto lub miesięcznej brutto. Jeśli kwota dotyczy niepełnego miesiąca, pomnóż swoje godziny pracy przez stawkę godzinową oraz uwzględnij dodatki, np. pracę w dzień świąteczny, nadgodziny, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Wyszczególnij otrzymane przez Ciebie kwoty, jeśli takie miały miejsce. Pamiętaj, żeby jednak nie odejmować kwoty brutto od kwoty netto w sumie końcowej.

3. Powództwo

W kolejnym akapicie przypomnij o konsekwencjach związanych z brakiem terminowych płatności. Możesz wspomnieć o dodatkowych kosztach czy krokach, które podejmiesz, jeśli dług zostanie nadal zaległy – jak dalsze procedowanie w sądzie.

4. Prośba o natychmiastowe uregulowanie

Wyraź swoją prośbę o bezzwłoczne uregulowanie długu. Możesz podać konkretne terminy, w których oczekujesz dokonania płatności zapłaty — zwykle przyjmuje się okres dwóch tygodni.

Nie zapomnij podać także swojego numeru konta bankowego.

5. Zakończenie

Zakończ list grzecznymi słowami, takimi jak „Mit freundlichen Grüßen”. Następnie podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem oraz podaj informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu.

Przygotowany dokument należy wysłać listem poleconym. Dzięki temu, nawet w sytuacji, kiedy pracodawca zignoruje wezwanie, zatrudniony będzie mógł potraktować potwierdzenie odbioru jako dowód w sądzie.

Obrazek wyróżniający: canva.com oraz shutterstock/fizkes