Co zrobić po utracie pracy w Niemczech? Kiedy przysługuje zasiłek? Wszystko co trzeba wiedzieć

Utrata pracy jest zawsze dużym ciosem, który dezorganizuje dotychczasowe życie i budzi obawy o przyszłość. W przypadku osób pracujących w Niemczech, trudny okres przejściowy pomiędzy zwolnieniem, a znalezieniem nowej posady można nieco załagodzić, meldując się jako bezrobotny w Federalnym Urzędzie Pracy. W ten sposób można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, który zapewni środki niezbędne do życia. 

Komu przysługuje zasiłek?

O zasiłek mogą starać się osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku Polaków zatrudnionych w Niemczech, podstawą do wypłaty świadczeń jest czas trwania stosunku pracy. Na zasiłek dla bezrobotnych mogą liczyć pracownicy, którzy przynajmniej przez 12 miesięcy opłacali składki. 

Utratę pracy najlepiej zgłosić od razu. Jeśli zakończenie stosunku pracy jest przewidziane, nie warto czekać do rozwiązania umowy, ponieważ grozi to cięciem świadczeń. Do urzędu można zgłosić się w momencie otrzymania wypowiedzenia, dzięki czemu pracownik ma czas na skompletowanie wymaganych dokumentów, a zasiłek zostanie wypłacony na czas. 

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek?

Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych będzie wymagało dostarczenia do urzędu niezbędnych dokumentów:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • niemiecka karta zdrowia,
  • wypowiedzenie umowy o pracę,
  • zaświadczenie o zarobkach obejmujące ostatnie 3 miesiące,
  • wysokość miesięcznego czynszu i opłat za mieszkanie,
  • zaświadczenie o aktualnym miejscu zameldowania,
  • wyciąg z konta bankowego (ostatnie 3 miesiące).

Zasiłek wypłacany jest w ostatnich dniach miesiąca, a jego wysokość różni się od indywidualnego zapotrzebowania osoby bezrobotnej. Niemiecki system przewiduje aż 6 stopni wsparcia finansowego. Warto nadmienić, że co roku wypłacana kwota sukcesywnie wzrasta. W 2021 roku podwyżka wyniosła 15 euro dla osób samotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych a powrót do Polski

Utrata pracy w Niemczech czasem skutkuje chęcią powrotu do ojczystego kraju. Osoby, którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, mogą przenieść przyznane świadczenia do Polski. Transfer powinien zostać zgłoszony minimum na cztery tygodnie wcześniej przed planowanym wyjazdem. Zgłoszenia należy dokonać w Agentur für Arbeit. To jednak nie wszystko. Niemieckie świadczenia można otrzymać dopiero po zarejestrowaniu się w polskim urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie później niż do 6 dni od momentu wyjazdu z Niemiec. Przeniesiony zasiłek będzie wypłacany przez trzy miesiące (a w uzasadnionych przypadkach nawet do sześciu miesięcy). 

Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com