Koronawirus – co z pracą? Do czego zobowiązany jest pracodawca? Prawo pracy w dobie pandemii

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany pracownikom i pracodawcom. Wiele firm zostało zmuszonych do redukcji etatów i przejścia na pracę zdalną. Zaistniałe zmiany przekładają się na sytuację wielu pracowników, którzy obawiają się o swoją przyszłość i stabilność finansową. Rząd postanowił wprowadzić szereg regulacji, mających na celu ochronę zdrowia i zniwelowanie negatywnych skutków gospodarczych, które nie pozostają bez wpływu na kodeks pracy. 

Prawo pracy a nowe regulacje

Z całą pewnością można powiedzieć, że jedna rzecz pozostała bez zmian: pracodawca jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracownika poprzez zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. A zatem, jeśli koronawirus stanowi bezpośrednie zagrożenie, pracodawca musi temu przeciwdziałać. Nowe regulacje dotyczą zarówno przestrzeni w firmie, jak i środków, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W przypadku wielu zawodów skutecznym rozwiązaniem jest przejście na pracę zdalną, która ogranicza kontakt pracowników do niezbędnego minimum. 

Home Office w dobie epidemii 

Praca zdalna to dla wielu firm jeden z najskuteczniejszych sposób zapobiegania rozwojowi pandemii i jeśli tylko istnieje taka możliwość, pracownik powinien przejść na pracę w trybie Home Office. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo optymalne w przypadku dużych biur, gdzie nie sposób uniknąć gromadzenia się kilku osób jednocześnie. Zanim jednak dojdzie do przejścia na pracę trybie zdalnym, pracodawca ma obowiązek określić zasady, na jakich będzie się odbywała. Istotne jest wyznaczenie czasu pracy i dostępności pracowników. 

Nie ma natomiast żadnego rozporządzenia, które zmusza pracodawców do wyposażenia pracownika w niezbędny sprzęt, (laptop czy telefon służbowy). I chociaż zdecydowana większość decyduje się do wydania komputerów służbowych, to można zderzyć się z sytuacją, w której konieczne okaże się korzystanie z domowego laptopa. 

Kwarantanna a prawo do wynagrodzenia

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę nie muszą obawiać się o swoją wypłatę w trakcie pobytu na kwarantannie. Firma zobowiązania jest do wypłaty wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku zwolnienia chorobowego. Może jednak dojść do sytuacji, w której pracodawca zażąda pracy w trybie zdalnym. 

Warto jednak nadmienić, że jeśli pracownik przebywa na kwarantannie, ponieważ świadomie wyjechał do kraju podwyższonego ryzyka, nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Jedynym sposobem na otrzymanie pełnej pensji jest praca w trybie zdalnym – o ile istnieje taka możliwość. 

Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com