Niewybrany urlop, a wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech

Wszyscy odczuwamy zmęczenie w związku z pandemią COVID-19. Dlatego warto znaleźć kilka chwil na odpoczynek, nawet jeżeli jesteś w trakcie zmieniania pracy. Przypominamy, że możesz wykorzystać zaległy urlop, nawet po zwolnieniu z pracy. Co ważniejsze, pracownikom w Niemczech przysługuje również ekwiwalent pieniężny za niewybrane dni urlopowe.

Zwolnienie z pracy w Niemczech, a urlop

Polacy pracujący w Niemczech znani są ze swojej pracowitości. Jednak często nie wykorzystują ustawowego urlopu. Dlatego przypominamy, że urlop przysługuje każdemu pracownikowi, nawet w okresie wypowiedzenia. Oznacza to, że w Niemczech istnieje możliwość wykorzystania zaległego urlopu, nawet jeśli jesteś w trakcie wypowiedzenia. Możesz również ubiegać się o uzyskanie odszkodowania za niewybrany urlop po ustaniu stosunku pracy, nawet kiedy wrócisz do Polski.

Warto wiedzieć: jeżeli znajdziesz nowe zatrudnienie w Niemczech, istnieje możliwość przeniesienia zaległych dni urlopowych do nowego pracodawcy.

Ekwiwalent pieniężny za niewybrany urlop (Urlaubsabgeltung)

Urlop pracownika w Niemczech jest zabezpieczony finansowo. To znaczy, że obowiązkiem każdego pracodawcy za naszą zachodnią granicą, jest odprowadzenie pieniędzy do specjalnej kasy urlopowej na poczet zabezpieczenia urlopu pracowników. W razie zwolnienia z pracy, nie tracisz prawa do urlopu, a za zaległe dni powinieneś otrzymać wynagrodzenie pieniężne. Wypłaca się je na późniejszym etapie, ale Twój pracodawca powinien wydać zaświadczenie, na którym potwierdzi ilość dni niewybranego urlopu.

Pamiętajmy, że prawa urlopowe za rok 2019 oraz ekwiwalenty za rok 2020 przepadają z końcem roku 2021. Po tym terminie za niewypłacony, niewykorzystany urlop można otrzymać odszkodowanie. Na podstawie dokumentu, o którym pisaliśmy powyżej, możesz uzyskać odszkodowanie za zaległy urlop po ustaniu stosunku pracy, nawet po powrocie do Polski.

Wiemy z doświadczenia, że wypłata pieniędzy za zaległy urlop często stanowi przedmiot negocjacji w ramach zawierania ugody w procesie przeciwko wypowiedzeniu. Dlatego warto skorzystać z rady adwokata przy bardziej skomplikowanych sformułowaniach. W wypowiedzeniu umowy o pracę, pracodawcy często dodają, że zwalniają pracobiorcę z dalszego obowiązku pracy (Freistellung) zaliczając do tego urlop oraz nadgodziny. Jednak na wstępie należy wiedzieć, że takie klauzule często nie są ważne i prawo do ekwiwalentu pieniężnego nie przepada.

Ile pieniędzy mi się należy?

Wysokość Urlaubsabgeltung jest z reguły taka sama jak świadczenia urlopowego (Urlaubsentgelt), wypłacanego podczas trwania stosunku pracy. Wysokość ekwiwalentu wylicza się więc tak samo, jak wysokość wynagrodzenia za normalny urlop – mnożąc wynagrodzenie brutto otrzymane w Niemczech przez 14,25%.

Podsumowując, jeżeli stosunek pracy kończy się, a masz jeszcze dni urlopowe, przysługujące za dany rok, niemiecki pracodawca musi wypłacić za pozostałe dni urlopu. Możesz również wykorzystać zaległy urlop w trakcie okresu wypowiedzenia. Dodatkowo, pracobiorca ma prawo do odszkodowania za niewybrany urlop.

Musisz jednak pamiętać, że powyższe regulacje dotyczą jedynie tzw. urlopu ustawowego. Jeżeli masz w umowie dodatkowy urlop, to postępowanie odnośnie tej części urlopu uzależnione będzie w pierwszej kolejności od umowy z niemieckim pracodawcą.


Zdjęcie wpisu: Shutterstock / avtk