Kurzarbeitergeld – co to jest? Czy pracodawca może zmienić formę współpracy ze względu na koronawirusa?

Pandemia dotyka wszystkich – tak samo pracodawców, jak i pracowników. Problemy z utrzymaniem płynności finansowej firmy, odbijają się także na zatrudnionych. Aby uniknąć masowych zwolnień i wspomóc pracodawców, przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem mogą ubiegać się o przyznanie Kurzarbeitergeld. Co gwarantuje to świadczenie i jak wpływa na pracowników?

Czym jest Kurzarbeitergeld?

Kurzarbeitergeld, jak sama nazwa wskazuje, pozwala zredukować regularny czas pracy. Firma może nim objąć wszystkich pracowników lub tylko część zatrudnionych. W praktyce oznacza to, że pracownik w czasie trwania Kurzarbeitergeld pracuje w mniejszym wymiarze godzin, niż przewiduje to umowa zawarta z pracodawcą. W szczególnych przypadkach może okazać się, że zatrudniony nie świadczy pracy wcale, w takim wypadku mówi się o Kurzarbeitergeld Null. 

Powodem wporwadzenia Kurzarbeitergeld (w krócie KUG) może być m.in. utrata zleceń. Dzięki świadczeniu firma zostaje częściowo odciążona z kosztów, które przeznacza na pracownika. Podstawowym celem wdrożenia Kurzarbeitergeld jest ochrona zatrudnionych przed zwolnieniem. KUG wypłaca pracodawca, a za wsparcie odpowiada Federalny Urząd Pracy.

Firma może korzystać z przyznanej pomocy przez 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet do 24 miesięcy. 

Czy pracownik może uniknąć przejścia na skrócony czas pracy?

Kurzarbeitergeld z założenia powinien być formą ochrony pracowników przed redukcją etatów. Co więcej, każdy zatrudniony objęty KUG nie może zostać zwolniony przez cały czas, kiedy podlega wsparciu. 

Istnieje jednak możliwość uniknięcia pracy w skróconym wymiarze godzin.  Pracodawca może zezwolić na wykorzystanie nadgodzin, zgromadzonych na koncie czasu pracy zatrudnionego. Niestety, nie zawsze jest to wystarczające. Firmy, które odczuwają długoterminowe skutki pandemii, w wielu przypadkach nie są w stanie przywrócić ciągłości zleceń w kilka tygodni. Jeśli zatrudniony wykorzysta wszystkie godziny nadliczbowe, a pracodawca nie będzie w stanie zapewnić pracy w pełnym wymiarze, jedynym rozwiązaniem będzie przejście na KUG. 

Kurzarbeitergeld a urlop i chorobowe

Pracownik ma prawo do wzięcia urlopu. Jest to jeden ze sposobów na uniknięcie skróconego czasu pracy. Podczas dni wolnych pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pełnego zasiłku urlopowego. Warto nadmienić, że zatrudniony w czasie urlopu nie pobiera Kurzarbeitergeld.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku chorobowego. Pracownik przebywający na zwolnieniu zachowuje swoje prawo do wynagrodzenia, jednak tylko za zredukowany czas pracy. 

Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com