Ile wynosi dieta kierowcy w Niemczech? Wyższy dodatek na posiłki powyżej ośmiu godzin w trasie

Od ponad roku osoby pracujące w Niemczech, które na zlecenie przełożonego jadą do klienta, na konferencję czy udają się w inny wyjazd służbowy, mogą liczyć na wyższą dietę. Powiększona stawka przysługuje osobom, które spędzają poza miejscem pracy więcej niż 8 godzin.

Dieta wyższa o 2 euro

Wysokość stawki dla pracowników przebywających w podróży służbowej powyżej 8 godzin została podniesiona w styczniu 2020 roku. Kierowca powinien w związku z tym otrzymywać nie 12, a 14 euro, a jeśli wyjazd obejmuje 24 godziny – 28 euro. W przypadku kilkudniowych wyjazdów dieta za dzień przyjazdu i odjazdu wynosi połowę tej kwoty, czyli 14 euro.

Jak uzyskać pieniądze? Są dwie drogi: koszty diety może zwrócić pracownikowi pracodawca albo też pracownik może to uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym.

Źródłem takiej zmiany jest fakt, że podczas wyjazdu służbowego pracownik nie wyżywi się za te same pieniądze, za jakie zrobiłby to w domu.

Zryczałtowana stawka za noclegi

Sporym ułatwieniem jest również wprowadzenie zryczałtowanej stawki za noclegi w kabinie w wysokości 8 euro za noc. Do tej pory kierowcy ciężarówek musieli przedstawiać dowody na to, ile wydali na parking, prysznic czy toaletę, albo szacować te wydatki w ramach kwoty 5 euro.

Teraz paragony nie są już potrzebne, bo stawka wzrosła i została ujednolicona. Jeśli jednak pracownik w podróży służbowej zapłaci za coś więcej i przekroczy 8 euro, musi przedstawić dowody.

Pamiętajmy, że pracodawcy nie są zobowiązani do zwracania diety bądź kosztów zakwaterowania, ale można ubiegać się o to w zeznaniu podatkowym za kolejny rok.

Szczególne sytuacje

Warto pamiętać, że kwota diety ulega obniżeniu o 20 lub 40 proc., jeśli pracodawca zapewni swojemu pracownikowi posiłek w podróży. Zwrotowi nie podlegają wszelkie wydatki niezwiązane z pracą.

Przykładowo, jeśli kierowca musi poczekać dobę w podróży służbowej, bo nie może wcześniej zrealizować swojego zadania, i w tym czasie skorzysta z dowolnych atrakcji oferowanych w danym miejscu – musi za nie zapłacić z własnej kieszeni.

Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com