Jak powinny być płacone nadgodziny u niemieckiego pracodawcy? Kiedy możliwe jest egzekwowanie zaległej zapłaty za nadgodziny?

W każdym kraju kodeks pracy reguluje kwestie maksymalnej liczby godzin, które można przepracować w ciągu tygodnia, a także związanych z tym ewentualnych nadgodzin. To ten czas, który wykracza poza ustalony w oparciu o umowę o pracę. W Niemczech tygodniowy limit godzin wynosi 48. Zdarza się jednak, że w szczególnych okolicznościach, pracownicy mogą go przekroczyć. Warto wiedzieć, jak się rozliczać z takich nadgodzin i czy przysługuje za nie jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.

Czy pracodawca ma prawo zobligować pracownika do nadgodzin?

Zdarzyć się może, że pracownik musi przepracować w tygodniu więcej godzin aniżeli 48. Jednak nie mogą być to sytuacje, które wymusza pracodawca bez sprecyzowanych powodów. To samo działa w drugą stronę – pracownik nie ma prawa specjalnie przedłużać czasu pracy, aby uzyskać w ramach tego nadgodziny. Jeśli osoba zatrudniona wykazuje, że nadgodziny były wskazane, są one akceptowane. W przeciwnym razie może okazać się, że pracodawca ich nie będzie brał pod uwagę. W wielu sytuacjach wymaga on odpowiedniej dokumentacji, która wykazuje zarówno liczbę nadgodzin, jak i słuszność ich przepracowania.

Co zatem z kwestią obligowania pracownika przez pracodawcę do pracowania ponad normę? To zależy od występujących okoliczności. Bywa, że dany sezon jest niezwykle intensywny i podczas niego brakuje pracowników, ponieważ przebywają na urlopie czy zwolnieniu lekarskim. Wtedy też pracodawca może zobowiązać pozostałe osoby zatrudnione do pozostania w pracy dłużej. Jednak musi być to naprawdę konieczne i przede wszystkim tymczasowe. Niezależnie od okoliczności, każdemu pracownikowi przysługuje odpowiedni odpoczynek. Musi on trwać minimum jedenaście godzin od zakończenia pracy do jej wznowienia.

Sposób, w jaki regulowana jest kwestia nadgodzin

Zastawiasz się, czy za nadgodziny otrzymasz ekwiwalent pieniężny czy też możliwość wybrania dodatkowych dni urlopu bądź godzin wolnych od pracy? Tutaj tak naprawdę nie pojawiły się jak dotą sprecyzowane regulacje prawne. Kwestia rozliczenia nadgodzin jest sprawą indywidualną i wymaga negocjacji pracownika wraz ze swoim pracodawcą, co otrzyma za wykonaną pracę. Wiele zależy od aktualnej sytuacji kadrowej w danym miejscu pracy. Bowiem nieobecność danej osoby zatrudnionej może powodować niechciane straty, zastój pracy czy opóźnienia. Wtedy też wygodniejszym rozwiązaniem będzie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego. Stawki takiego wynagrodzenia muszą być odpowiednio wyliczne.

Pracodawca odmawia zapłaty za nadgodziny – co robić?

Zdarzać się może, że pracodawca wymaga od pracownika wykonania nadgodzin, ale unika odpowiedzialności za rozliczenie się z nich. Jeśli spotykasz się z sytuacją, że pracodawca nie chce zapłacić za dodatkową pracę bądź odmawia dni wolnych, musisz zadziałać. Gdy pracownik mówi prawdę, ma udokumentowane nadgodziny, może zdecydować się na wejście na drogę sądową. W roku 2019 Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane do stworzenia odpowiedniego systemu dokumentującego codzienne godziny pracy pracowników. Zapewnia to niezbędne środki, dzięki którym pracownicy przestrzegają zarówno limitu tygodniowego godzin pracy, jak i czasu odpoczynku, a także pracodawca ma udokumentowane nadgodziny, do rozliczenia których jest zobligowany.

Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com