Wypowiedzenie z pracy w Niemczech. Co dalej?

W dobie koronawirusa temat zwolnienia z pracy jest ważniejszy niż zwykle. Wielu pracowników zostało zmuszonych do odejścia z pracy z powodu złej sytuacji zakładu. W tym artykule omawiamy krótko rodzaje wypowiedzenia w Niemczech oraz to, co powinieneś zrobić po otrzymaniu wypowiedzenia od niemieckiego pracodawcy. 

Rodzaje wypowiedzenia w Niemczech

W Niemczech istnieją dwa rodzaje wypowiedzenia: 

  1. zwyczajne;
  2. nadzwyczajne.

Pierwszy przypadek to rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z kolei drugi to wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

Im dłużej trwa stosunek pracy, tym dłuższy okres wypowiedzenia umowy. Warto jednak wiedzieć, że jesteś pod szczególną ochroną przed wypowiedzeniem jeśli pracujesz w Niemczech dłużej niż 6 miesięcy lub firma, w której zostałeś zatrudniony, ma więcej niż 10 pracowników. To właśnie wtedy pracodawca musi uzasadnić zwolnienie pracownika z pracy.

Sprawdź czy wypowiedzenie jest zasadne

Jeśli masz wątpliwości, czy otrzymane wypowiedzenie jest wiążące prawnie, jak najszybciej skontaktuj się prawnikiem. Do nieskutecznego wypowiedzenia dochodzi wtedy, kiedy m.in.:  

  •  Wypowiedzenie nie zostało podpisane; 
     
  • Okres wypowiedzenia nie został dotrzymany;   
  • Wypowiedzenie nastąpiło wyłącznie w formie elektronicznej;   
  • Wypowiedzenie miało formę wyłącznie ustną;   
  • Stosunek pracy na czas określony został rozwiązany przed końcem umowy na czas określony;
  • Wypowiedzenie nie było skonsultowane albo nie było poprawnie skonsultowane z radą zakładową.

Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem – czas ma znaczenie

Warto podkreślić, że powództwo o ochronę przed zwolnieniem jest skuteczne tylko wtedy, kiedy wypowiedzenie jest nieskuteczne. Mając jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zasadności otrzymanego wypowiedzenia, działaj jak najszybciej. Im dłużej zwlekasz, tym mniejsze szanse na pozytywne zakończenie sprawy. 

Osoba zwolniona z pracy w Niemczech ma trzy  tygodnie od otrzymania wypowiedzenia, aby wnieść powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem. Należy to przedłożyć właściwemu sądowi pracy przed upływem terminu. Termin rozpoczyna się od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu i w żadnym wypadku nie może zostać przedłużony.

Działaj sprawnie. W przeciwnym razie zostaniesz bez możliwości podjęcia dalszych działań przeciwko pracodawcy, niezależnie od tego czy wypowiedzenie było niezgodne z prawem.

Co możesz zyskać? 

Bez względu na przyczynę wypowiedzenia, pierwsze reakcje to zazwyczaj niemiłe zaskoczenie, stres, rozczarowanie. Niemniej jednak pamiętaj, że wiele zwolnień z pracy jest niezgodnych z przepisami lub w rzeczywistości nie było powodu do wypowiedzenia umowy. Mimo tego, wielu pracowników nie decyduje się na podjęcie działań z powodów pieniężnych. 

Naszym zdaniem nie ma powodu, abyś ze względów finansowych rezygnował z dochodzenia swoich praw. Jeśli masz problem związany z prawem pracy w Niemczech, skontaktuj się z nami bez wahania. Przy współpracy z prawnikiem, znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

Podejmując odpowiednie działania w terminie jest bardzo prawdopodobne, że odzyskasz pracę albo dostaniesz gwarancję odprawy. Będziesz mógł również liczyć na dodatkowe korzyści z powództwa, jak chociażby wypłata pozostałych należności. 

Na koniec warto zapamiętać, że, po pierwsze, pracodawca musi postępować w zgodzie z kodeksem pracy. Po drugie, wypowiedzenie musi zostać przedłożone na piśmie — ustna forma nie jest w żaden sposób wiążąca! Muszą również zostać zachowane określone terminy. Okres wypowiedzenia warunkuje czas zatrudnienia pracownika i odpowiednie zapisy w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy.

Zdjęcie wpisu: Shutterstock / Theera Disayarat