Co niemieckie prawo pracy mówi o urlopie wypoczynkowym?

Pracujesz w Niemczech i zastanawiasz się nad tym, jakie przysługuje Ci prawo do urlopu wypoczynkowego? Wyjaśniamy wszystkie istotne kwestie, ile wynosi wymiaru urlopu, na jakich zasadach można go otrzymać i w jakich sytuacjach pracodawca może go odmówić. 

Urlop wypoczynkowy – kiedy nabywa się do niego prawa i w jakim wymiarze?

Niemieckie prawo reguluje kwestię urlopu wypoczynkowego w nieco inny sposób niż to obowiązujące w Polsce. Każdy pracownik, któremu upłynął 6-miesięczny okres stosunku pracy, nabywa prawo do urlopu. Wcześniej, gdy występuje konieczność wzięcia dnia wolnego, to pracodawca decyduje, czy przyzna go danemu pracownikowi czy też nie. To nie koniec różnic. W Niemczech minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego to 24 dni, jeśli pracujemy w systemie 6-dniowego tygodnia pracy. Jednak jeśli pracujemy w trybie 5-dniowego tygodnia pracy, wtedy też ustawowo przysługuje nam 20 dni wolnego. Oczywiście wymiar ten może się różnić i w wielu sytuacjach bywa wyższy. Bardzo często pracownicy mają prawo wybrać nawet 30 dni urlopu. Warto wiedzieć, że jednocześnie jest to górna granica i niemożliwe jest uzyskanie większego wymiaru wolnego.

Zdarza się, że pracownik decyduje się na zakończenie stosunku pracy przed upływem pół roku. W takiej sytuacji nadal ma prawo do wzięcia wolnego, jednak nie w pełnym wymiarze. To tzw. urlop częściowy, czyli taki, którego czas jest proporcjonalny do czasu trwania umowy. Każdy przepracowany miesiąc, daje możliwość wykorzystania 1/12 urlopu. Niezależnie od okresu stosunku zatrudnienia, prawo niemieckie nie dopuszcza urlopu na żądanie, a jedynie dopuszcza urlop bezpłatny.

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego – czy jest możliwa?

Zdarza się, że pracodawca niemiecki odmówi udzielenia urlopu wypoczynkowego. Wielu pracowników zastanawia się nad tym, czy jest to możliwe i zgodne z prawem. Argumentów przemawiających za niewyrażeniem zgody na urlop może być sporo i warto być ich świadomym. Przede wszystkim, gdy występują niedobory kadrowe, a działalność firmy wymaga obecności maksymalnej liczby pracowników, wtedy też pracodawca może odmówić udzielenia wolnego. Ponadto w sytuacji, gdy wykonywane jest jakieś zadanie, które ma określony termin, jakiego nie można przekroczyć, a nieobecność pracownika mogłaby na tym zaważyć, wtedy też może nie uzyskać on zgody na urlop. Innymi powodami na nieudzielenie urlopu są: zwiększone zapotrzebowanie produkcji, zarządzona przerwa w działaniu firmy, braki kadrowe, które wynikają z choroby jakiegoś pracownika czy różnorodne czynności, które mają związek z bilansem rocznym. Wielu pracodawców prosi również o przedłożenie planów urlopowych, dzięki którym można określić odpowiednią kolejność oraz pierwszeństwo. Pozwala to na lepsze zarządzanie pracami całego zespołu i organizację zadań w czasie.

Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy przepada?

Co wtedy, gdy nie wykorzystamy całego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje nam za dany rok? W momencie, gdy pracownik nie wybrał całego urlopu, ponieważ sytuacja wewnętrza w firmie nie dawała takiej możliwości, bądź kiedy był on na chorobowym, pula niewykorzystanych dni wolnych przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Jednak należy pamiętać, że zaległy urlop musi być wybrany do dnia 31 marca. W dwóch wyjątkowych sytuacjach można przekroczyć tę datę. Przede wszystkim, gdy okres zachorowania przekracza właśnie ten pierwszy kwartał roku. Po powrocie do pracy, pracownik jest zobowiązany do jak najszybszego wykorzystania wolnego. Ponadto, jeśli do 31 grudnia pracownik był zatrudniony w danym przedsiębiorstwie przez krócej niż 6 miesięcy, wtedy też może skorzystać z prawa do urlopu do końca roku.

Obrazek wyróżniający utworzono w Canva.com