Czym różni się zatrudnienie poprzez Leihfirmę od zatrudnienia bezpośredniego?

Leihfirma, czyli agencja pracy tymczasowej to bardzo popularna w Niemczech forma pośrednictwa pracy. Powstała w wyniku dużego zapotrzebowania na niemieckim rynku pracy na pracowników tymczasowych z odpowiednimi kwalifikacjami. Korzystają z takiej możliwości zatrudnienia firmy z różnych branż (motoryzacyjna, elektryczna, budowlana), które odnotowują sezonowe wzrosty zamówień.

Na ten okres muszą zwiększać swoje załogi. Całoroczne utrzymywanie pracownika wiązałoby się ze zbyt dużymi kosztami. Dzięki zatrudnianiu pracowników tymczasowych można je znacznie zredukować. Czy dla pracownika tymczasowego to także opłacalna forma zatrudnienia? Jak wygląda zatrudnienie poprzez Leihfirmę?

Obowiązki agencji pracy tymczasowej wobec pracownika

Odkąd weszliśmy do UE, przepisy znacznie ułatwiły Polakom zatrudnianie się na terenie Niemiec. Jednak wciąż osoba chcąca podjąć pracę za granicą, która nie zna tamtejszego rynku, obowiązujących przepisów, posiada ograniczone zdolności językowe, ma utrudnione zadanie. Dla niej wejście na tamtejszy rynek pracy będzie łatwiejsze właśnie dzięki Leihfirmie.


Zasada działania agencji pracy tymczasowej polega na tym, że to agencja zatrudnia pracownika i znajduje mu miejsce pracy. Firmy poszukują pracowników z odpowiednimi umiejętnościami a Leihfirma proponuje im osoby ze swojej bazy danych, który spełniają te kryteria. Za to pośrednictwo agencja pobiera całkiem sporą prowizję. Pracownik najczęściej otrzymuje minimalne zagwarantowane prawem wynagrodzenie, podczas gdy Leihfirma otrzymuje rynkową stawkę za pracownika o danych kwalifikacjach.


Agencja zajmuje się nie tylko rekrutacją:

  • Ma obowiązek zgłosić każdego pracownika jako zatrudnionego, opłacać jego ubezpieczenie i podatki.
  • Zapewnia zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy oraz dojazdy.
  • Dba, żeby pracownik nie miał przestojów, ponieważ prowizja pobierana jest za każdą przepracowaną roboczogodzinę pracownika w zakładzie.

Należy zaznaczyć, że praca tymczasowa ma limit czasowy. Zatrudniony nie może pracować w jednym zakładzie dłużej niż 18 miesięcy. Po tym okresie musi zostać zatrudniony na etacie. Niektóre zakłady pracy chętnie zatrudniają na stałe sprawdzonego i zaangażowanego pracownika tymczasowego.

Czy warto skorzystać z pomocy Leihfirmy?

Każdą agencję pracy tymczasowej obowiązują przepisy dotyczące pracy na terenie Niemiec (czas pracy, praca w nadgodzinach, wolne niedziele i święta, urlopy). Każda agencja musi mieć zezwolenie na prowadzenie swojej działalności i jest poddawana standardowym kontrolom. Polska Leihfirma musi wystąpić o stosowne uprawnienia i certyfikaty. Warto je sprawdzić przed zatrudnieniem się w agencji.

Wiele osób korzysta z usług Leihfirmy zwłaszcza na początku swojej kariery zawodowej na niemieckim rynku pracy. Po zdobyciu doświadczenia i rozeznania się zazwyczaj rezygnują z takiej współpracy. Głównym powodem są niekorzystne w dłuższej perspektywie warunki finansowe.

Otrzymałeś wypowiedzenie w Niemczech
lub nie dostałeś pieniędzy na czas?