Ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży – jak to wygląda w Niemczech?

Niemieckie prawo obejmuje kompleksową ochronę kobiet w ciąży oraz matek. Dzięki niemu nie ma ryzyka nagłego zwolnienia, utraty zarobków czy wykonywania pracy w niekorzystnych warunkach. Prawo jest niezwykle przychylne dla pań, ponieważ obejmuje je już w momencie rozmowy kwalifikacyjnej. Mutterschutzgesetzsen, bo tak się nazywa ustawa o ochronie macierzyństwa, zawiera kilka istotnych punktów, o których warto wiedzieć.

Kogo obejmuje ustawa o macierzyństwie?

Pierwszym zaskoczeniem jest kwestia tego, kto zostaje objęty Mutterschutzgesetzsen. Tak naprawdę pełna ochrona kobiet w ciąży rozpoczyna się w chwili rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli potencjalny pracodawca zapyta, czy kandydatka jest w ciąży, prawo obowiązujące w Niemczech pozwala jej skłamać w tym temacie. Jedynym przypadkiem, gdy nie wolno zataić ciąży, jest zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo. Wtedy należy niezwłocznie poinformować w trakcie rekrutacji o tym, że jest się w ciąży.

W Niemczech każda kobieta ma zapewnione bezpieczeństwo – niezależnie od umowy, jaką podpisała z pracodawcą. Oznacza to, że panie zarówno pracujące na umowę na czas określony, jak i nieokreślony, a także pracujące w pełnym bądź niepełnym wymiarze godzin, które uczą się zawodu w ramach Ausbildung oraz wykonują prace chałupnicze, są objęte ustawą. Ochrona przed zwolnieniem obowiązuje od zajścia w ciążę i trwa przez okres 4 miesięcy po porodzie. Ponadto kobiety, które poroniły po 12. tygodniu ciąży, także mają zapewnioną ochronę przed wypowiedzeniem.

Zakaz pracy dla kobiet w ciąży i matek – co oznacza?

Warto rozeznać się również w kwestii zakazu podejmowania czynności zawodowych. Prawo mówi, że 6 tygodni przed planowanym terminem porodu nie istnieje możliwość pracy – jest to ogólny zakaz, który kończy się do okresu 8 tygodni po porodzie. Jeśli ciężarną dotyczy ciąża mnoga, urodzenie dziecka z niepełnosprawnością bądź dochodzi do przedwczesnego porodu, wtedy zakaz obejmuje czas 12 tygodni. Także jeśli dziecko urodzi się przed planowanym terminem porodu, czas niemożliwości powrotu do pracy wydłuża się o kilka dni. Mimo to w trakcie okresu ochronnego kobieta ma prawo podejmować się pracy – jednak musi być to wyłącznie na własne życzenie, przy czym może ona się wycofać z tego w dowolnym momencie. Okres ochronny przed oraz po porodzie oznacza również, że kobieta nie może pracować w nocy (są to wyznaczone godziny od 20:00 do 6:00), a także w niedziele, święta i w godzinach nadliczbowych.

Niekiedy specyfika pracy może powodować, że choć ciąża rozwija się prawidłowo, a przyszła mama czuje się dobrze, to mając zaświadczenie lekarskie, można ubiegać się do pracodawcy z prośbą o indywidualny zakaz zatrudnienia.

Świadczenia finansowe u kobiet w ciąży i matek – jak wygląda?

Podczas okresu ochronnego kobiety mają prawo liczyć na zasiłek macierzyński, który wypłacany jest przez kasę chorych. Dziennie jego wysokość nie może przekraczać 13 euro. Dodatkową część świadczenia wypłaca pracodawca. Warto wiedzieć, że dodatek do zasiłku nie podlega w żaden sposób składkom na ubezpieczenie socjalne ani opodatkowaniu. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć pisemny wniosek w terminie nie wcześniej niż 7 tygodni przed planowanym porodem.