Co musi zawierać umowa o pracę w Niemczech? Część 2.

Shutterstock / elenabsl

Umowa o pracę w Niemczech powinna zawierać niezbędne elementy, aby uniknąć niedomówień i zyskać lepszą pozycję w razie ewentualnego sporu z pracodawcą. Pewne regulacje mogą się okazać pozytywne albo negatywne dla pracownika, wzmacniać albo osłabiać jego pozycję. Dlatego przed rozpoczęciem pracy w Niemczech należy dokładnie określić elementy umowy o pracę.

Dlatego zespół YourRight przygotował serię trzech artykułów dotyczących niezbędnych uregulowań w niemieckiej umowie o pracę. Dowiedz się:

Część 1.

• Dlaczego zawsze powinieneś zawrzeć umowę na piśmie.
• Dlaczego zawsze powinieneś otrzymać kopię umowy.
• Jak dokładnie określić strony umowy.
• Dlaczego umowa z seniorem nie jest dobrym pomysłem na przykładzie pracy pielęgniarki osób starszych.

Część 2
• Dlaczego należy jednoznacznie określić datę pierwszego dnia pracy.
• Dlaczego należy określić miejsce pracy.
• Dlaczego należy ściśle określić pole Twojej działalności.

Część 3
• Dlaczego ważne jest ustalenie godzin w umowie
• Jak uregulować wynagrodzenie
• Dlaczego trzeba uregulować kwestię urlopu.
• Dlaczego umowie o pracę warto zawrzeć szczegółowe zapisy odnoszące się do kwestii wypowiedzenia
• Dlaczego musisz uważać na zapisy dotyczące obowiązywania układów zbiorowych pracy.

Pierwszy dzień pracy

W poprzednim artykule omawialiśmy, dlaczego zawsze powinieneś otrzymać pisemną formę umowy oraz dlaczego określenie stron umowy jest istotne. Kolejną kwestią wymagającą uregulowania w umowie o pracę w Niemczech jest data rozpoczęcia stosunku pracy. Należy jednoznacznie określić datę pierwszego dnia pracy. W ten sposób zapewnimy wszystkim stronom umowy możliwość przygotowania się. Oprócz daty rozpoczęcia pracy umowa może też zawierać datę jej zakończenia. Rozróżniamy dwa rodzaje umów:

1.umowy na czas nieokreślony, bez końcowej daty i
2.umowy na czas określony np. zawarte na rok.

Pracownik nie zawsze ma możliwość wyboru, ale z reguły umowy na czas nieokreślony są korzystniejsze.

Określenie miejsce pracy

Aby uniknąć niemiłych niespodzianek, ważne jest określenie miejsca pracy. To punkt zazwyczaj lekceważony, ale to właśnie w Twoim interesie jest określenie miejsca pracy w umowie. Może to być np. nazwa miasta albo sformułowanie takie jak „w naszej filii w Berlinie”.

Jeżeli w umowie brakuje określenia miejsca pracy, to, zwłaszcza w przypadku firmy działającej na terenie całego kraju, można wbrew swojej woli zostać oddelegowanym do odległej miejscowości. Może to stwarzać problemy i pracownik nie zawsze może temu skutecznie przeciwdziałać.

W przypadku pracy w roli domowej pielęgniarki seniora nie powinno być problemu, jeśli pracodawcą jest bezpośrednio senior lub jego rodzina. Jeśli jednak pracodawcą jest agencja pracy, musisz określić swoje oczekiwania i ew. zapisać je w umowie. Ważne, abyś zastanowił się, czy jesteś gotowy pracować na terenie całych Niemiec, czy może chcesz się ograniczyć do jednego regionu.

Obszar działalności

Nie wolno zapomnieć dokładnego określenia zajęcia. Nierzadko trafiają do nas umowy, gdzie rola pracownika określona jest jedynie jako „pomocnik“. To może oznaczać wszystko, a na pewno nie jest Ci obojętne, czym dokładnie będziesz się zajmować. Zajęcie powinno być zgodne z Twoimi kwalifikacjami. Jeśli masz wykształcenie pielęgniarskie, trzeba zapewnić, że nie powierzy Ci się np. sprzątania.

W miarę możliwości dobra umowa powinna ściśle określać pole Twojej działalności. Musisz mieć jasność, czym się będziesz zajmować i jakie zajęcia może Ci powierzyć pracodawca. W umowach zawarte są też często treści takie, jak „Działalność jest zorientowana na operacyjne potrzeby pracodawcy“. Takie sformułowania są raczej typowe i nieszkodliwe. Zapewniają one pracodawcy tylko to, że – w razie konieczności – może powierzyć pracownikowi inne zadania, niż ustalono w umowie, z reguły krótkoterminowo. Zaleca się akceptowanie takich zgód.

Podsumowując, kolejnym ważnym elementem umowy o pracę w Niemczech jest określenie daty rozpoczęcia pracy. Istotne jest również wskazanie miejsca pracy oraz pola działalności. Wszystkie wymienione tutaj elementy mają pozytywny wpływ na pozycję pracownika. Niestety, w wielu wypadkach umowy są ich pozbawione. Mamy jednak nadzieję, że po lekturze tego artykułu, będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę, co warto zawrzeć, a czego unikać.

Obrazek wyróżniający: utworzono w Canva.com z użyciem grafiki z Shutterstock / elenabsl

Co musi zawierać umowa o pracę w Niemczech? Część 3.
Co musi zawierać umowa o pracę w Niemczech? Część 1.