Z jakich przyczyn może nastąpić wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech?

Każda osoba podejmująca pracę w Niemczech powinna być świadoma tego, że pracodawca ma możliwość (a nawet prawo!) do tego, by wypowiedzieć umowę o pracę. Musi być to odpowiednio umotywowane konkretnymi przyczynami, które leżą po stronie zarówno samego pracodawcy, jak i zatrudnionego pracownika. Warto wiedzieć, co może być powodem takiego zwolnienia, by reagować w odpowiedni sposób i jak najszybciej.

Jakie są powody do zwolnienia pracownika w Niemczech?

Przede wszystkim pracodawca może wypowiedzieć nam umowę, gdy w grę wchodzą sprawy leżące w sferze organizacyjnej samej firmy. Być może konieczne są zmiany w strukturze przedsiębiorstwa, działania w obszarze produkcji (ograniczenie lub jej całkowite wyłączenie), przebranżowienie firmy lub nawet przeniesienie jej do innego kraju. Jednak to nie koniec przyczyn.

Może się okazać, że powód wypowiedzenia umowy o pracę leży po stronie niezależnej od samej firmy. Problematyczne kwestie takie jak brak zamówień, zmiany na rynku czy spadek obrotów mogą spowodować takie, nie inne działania ze strony pracodawcy. Dlatego ważne jest, by być na bieżąco i obserwować rynek.

Sam pracownik również nie jest bezkarny. Jeśli dopuści się pewnych działań na szkodę przedsiębiorstwa, wtedy stanowi to wystarczający powód do jego zwolnienia. Może okazać się, że narusza zaufanie pracodawcy, przywłaszczając jego mienię, dopuszczając się kłamstw bądź kradzieży. Ponadto zdarza się, że zakłóca spokój pracy przez spożywanie alkoholu bądź mobbing. Jeśli nieustannie się spóźnia, spada jakość i efektywność jego pracy, traci uprawnienia czy wykorzystuje narzędzia pracy do celów prywatnych, wtedy to także jest powód do jego usunięcia ze stanowiska.

Czy odwołanie od wypowiedzenia jest możliwe?

Wiele osób decyduje sie na skorzystanie z powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem i najczęściej jest to bardzo dobry krok, który kończy się dla pracownika w sposób jak najbardziej korzystny. Warto mieć na uwadze, że często wypowiedzenie stosunku pracy jest czymś bezzasadnym, dlatego nie warto się wahać, a lepiej zawalczyć o swoje prawa. Skorzystanie z pomocy prawnika jest sposobem na egzekucję tego, co się nam należy, a niekiedy nawet rozwiązaniem, które pozwala na przywrócenie nas na stanowisko pracy.

Najczęściej w ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem można otrzymać odprawę, jaka niewątpliwie jest atrakcyjną korzyścią finansową. To sposób na rekompensatę za utratę miejsca pracy. Wynosi ona od połowy do całkowitej wartości miesięcznego wynagrodzenia, jakie liczy się za każdy rok naszego zatrudnienia w danym miejscu. Ponadto przysługuje nam roszczenie o wypłatę wynagrodzenie, jakie trwa do momentu zakończenia sporu w sądzie.

Bardzo ważne jest, żeby mieć na uwadze, że dzięki odwołaniu i zawalczeniu o swoje prawa, odzyskujemy równocześnie reputację oraz otrzymujemy świadectwo pracy. Oba te elementy są kluczowe, jeśli zależy nam na znalezieniu kolejnego i wartościowego zatrudnienia. Zdarza się nawet, że pracodawca, jaki wypowiedział nam pracę, decyduje się na kontynuację współpracy z nami, co dla wielu osób jest najbardziej pożądanym rozwiązaniem.

Jakie warunki trzeba spełnić, by wypowiedzenie było ważne?

Warto jeszcze mieć na względzie, jakie wypowiedzenie stosunku pracy uznane będzie za ważne w świetle prawa. Niekiedy pracodawcy wykorzystują niewiedzę pracowników i dochodzi do powoływania się na oświadczenia bez jakiejkolwiek mocy. Dlatego pamiętaj, że wypowiedzenie umowy musi być zawsze sporządzone w wersji pisemnej. Tylko wtedy będzie ono uznane za ważne. Musi dotrzeć do osoby, której ono dotyczy i w określonym terminie. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się albo w momencie, gdy pracodawca osobiście przekazuje nam dokument, albo w sytuacji wysłania go tradycyjną pocztą – w momencie, gdy adresat ma możliwość się z nim zapoznać.