W każdym kraju kodeks pracy reguluje kwestie maksymalnej liczby godzin, które można przepracować w ciągu tygodnia, a także związanych z tym ewentualnych nadgodzin. To ten czas, który wykracza poza ustalony w oparciu o umowę o pracę. W Niemczech tygodniowy limit godzin wynosi 48. Zdarza się jednak, że w szczególnych okolicznościach, pracownicy mogą go przekroczyć. Warto…

Czytaj więcej