Wypadek przy pracy w Niemczech – niezbędne informacje

Wypadek przy pracy ma takie same konsekwencje jak wypadek w drodze do pracy bądź powrót z niej. Pracując w Niemczech i będąc osobą poszkodowaną, także przysługują nam świadczenia, które wynikają ze składek odprowadzanych przez pracodawcę. Ubezpieczenie to, czyli Unfallversicherung pozwala uchronić pracownika przed niepożądanymi skutkami rozmaitych chorób zawodowych i wypadków w pracy w Niemczech. Dowiedz się, więcej na temat tego, jak reagować w razie takiej sytuacji i o co można się ubiegać.

Wypadek przy pracy – co należy zrobić na początku?

Pracownicy, którzy są zatrudnieni w Niemczech, są obejmowani kompleksowym zabezpieczeniem, którym jest tamtejszy system opiekuńczo-odszkodowawczy. Instytucja ubezpieczająca daną osobę zapewnia spore wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków. Warto wiedzieć, jak postępować w razie takich sytuacji, aby jak najszybciej i sprawnie uzyskać odpowiednie wsparcie.

Jeśli zatem dochodzi do wypadku przy pracy, który powoduje niezdolność do pracy trwającą co najmniej 3 dni, pracodawca zobligowany jest do zgłoszenia go albo do Unfallkasse, albo do branżowego zakładu ubezpieczeń. Zakład pracy musi przygotować specjalne zgłoszenie wypadku przy pracy – możliwe jest złożenie go zarówno w wersji papierowej, jak i online. Następnie lekarz prowadzący wypełnia specjalny raport i przesyła go do instytucji ubezpieczającej. 

Wypadek przy pracy w Niemczech – jakie roszczenia obowiązują?

W związku z wypadkiem przy pracy w Niemczech można ubiegać się o trzy różne formy rekompensaty finansowej. 

  • Odszkodowanie 

Pokrywa ono wydatki, które związane są z wypadkiem oraz utraconymi korzyściami. Rekompensatę dochodzi się z branżowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przez pierwszych 6 tygodni zarobki są rekompensowane w pełnej wysokości przez pracodawcę, dalej przez kasę chorych lub stowarzyszenie branżowe. W przypadku kasy chorych jest to rozliczane jako tzw. Verletztengeld, którego wysokość jest równa 80% wynagrodzenia podstawowego, co jest taką samą wartością jak świadczenia chorobowe.

  • Zadośćuczynienie

Jeśli wypadek przy pracy został spowodowany w wyniku umyślnej winy ze strony pracodawcy, każdy pracownik ma możliwość ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, znane jako Schmerzensgeld. Warto mieć na uwadze, że aby udowonić winę, należy mieć konkretne argumenty, które ją potwierdzą. Samo zaniedbanie ze strony pracodawcy nie jest wystarczające.

  • Zasiłek chorobowy

Gdy upływa okres 6 tygodni, podczas których to pracodawca wypłaca świadczenia, obowiązek ten przejmuje niemiecka kasa chorych. Po tym czasie pracownik otrzymuje zasiłek o wartości 80% wynagrodzenia brutto. Zasiłek ten znany jest pod nazwą Verletztengeld.

Koszty leczenia po wypadku przy pracy

Warto wiedzieć, że pracownik w Niemczech ma możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń w ramach poniesionych kosztów leczenia. Może się o nie ubiegać z branżowego zakładu ubezpieczeń. Chodzi o takie wydatki jak dojazdy na zabiegi, wizyty lekarskie czy zakup lekarstw. Muszą być one udokumentowane. Warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać taki zwrot, jest poddanie się leczeniu u konkretnego lekarza wyznaczonego przez zakład ubezpieczeń.

Obrazek wyróżniający utworzony w Canva.com